Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

ΡΑΕ: Τροποποίηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αιτείται η ΔΕΗ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΡΑΕ 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάσταση δύο Η/Ζ, ισχύος 180kW έκαστο, στον ΤΣΠ Δονούσας και άδεια παραγωγής ηλ. ενέργειας για την εγκατάσταση, μεταξύ άλλων, ενός Η/Ζ, ισχύος 10 ΜW, στον ΑΣΠ Θήρας, ζητά την τροποποίηση:
1. της υπ’αριθ. Ειδ. Πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03312/14.01.2013 άδειας παραγωγής, ως προς το μέγεθος των υπό εγκατάσταση Η/Ζ, από δύο Η/Ζ ισχύος 180 kW έκαστο, σε 2 Η/Ζ ισχύος 250 kW έκαστο, λόγω της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στο νησί, μετά την εγκατάσταση μίας νέας μονάδας επεξεργασίας
λυμάτων και μίας μονάδας αφαλάτωσης συνολικής ισχύος 329 kVA.
2. της υπ’αριθ. Ειδ. Πρωτ. ΑΔ-01103/27.06.2008 άδειας παραγωγής ως προς το μέγεθος του υπό εγκατάσταση Η/Ζ στον ΑΣΠ Θήρας, από ένα Η/Ζ ισχύος 10 ΜW, σε ένα Η/Ζ ισχύος 10-12 MW, για τεχνικούς λόγους και μεγαλύτερη επιτυχία έγκαιρης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και εγκατάστασης του Η/Ζ.
Όπως σημειώνει η ΡΑΕ, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στην Αρχή αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας. (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 17/06/2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου