Προς όφελος της ΔΕΗ και του Γιώργου Στάση εξελίσσεται η εκκαθάριση των υπερεσόδων των προμηθευτών ρεύματος από τη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ)!

Το ποσόν θα φθάσει τα 200 εκατομμύρια, το 90% θα φορολογηθεί και θα γυρίσει στα κρατικά ταμεία, τα οποία θα τα πληρώσουν στη ΔΕΗ