Η αίτηση γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ σε ειδική πλατφόρμα με τη διαδικασία να είναι αρκετά απλή.