Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Παρέμβαση με επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας από την ΓΕΝΟΠ

Αποτέλεσμα εικόνας για γενοπ 
Προς : Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας     κ. Π. Σκουρλέτη

Θ Ε Μ Α: Μνημόνιο ΙΙΙ, Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην       Ελλάδα


Κύριε Υπουργέ,

Ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θέλουμε να σας  εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας για την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και αποτελεσματικό έργο, καθώς τα θέματα της Ενεργειακής Πολιτικής της χώρας  βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας των θεμάτων διαπραγμάτευσης με τους δανειστές.
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας καταθέσουμε την πλήρη διαφωνία μας σ’ όλα όσα εμπεριέχει το τρίτο μνημόνιο και αναφέρονται είτε στην πώληση του
ΑΔΜΗΕ, είτε στη μείωση του μεριδίου της αγοράς στο 50% το έτος 2020, είτε στη παραχώρηση του 25% της Υδροηλεκτρικής και Λιγνιτικής Παραγωγής μέσω ενός μοντέλου Δημοπρασιών Ενέργειας ισχύος (ΝΟΜΕ).
Μας βρίσκει κάθετα  αντίθετους γιατί από καμία κοινοτική οδηγία ΔΕΝ προκύπτει ότι ο ΑΔΜΗΕ πρέπει υποχρεωτικά να αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, πολλώ δε μάλλον όταν η επιλογή του μοντέλου Ανεξάρτητου Διαχειριστή ΜεταφοράςIndependentTransmissionOperetor“I.T.O”) έναντι του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού (OwnershipUnbulding“O.U”) και τουΑνεξάρτητου Διαχειριστή (IndependentSystemOperator “I.S.O”) προέκυψε μέσα από διαβούλευση και τελικώς του νόμου 4001/2011, ο οποίος ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση Παπανδρέου προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας με την Οδηγία 2009/72 Ε.Κ.
Η υιοθέτηση προϊόντων ΝΟΜΕ εάν δεν διασφαλίζει τιμές εκκίνησης πάνω από το κόστος συν ένα εύλογο κέρδος, είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει τη ΔΕΗ Α.Ε ζημιογόνα και άρα μη βιώσιμη.
Η απαίτηση δε των δανειστών για υποχρεωτική μείωση του μεριδίου της αγοράς στο 50% το έτος 2020 στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο της χώρας, όταν σήμερα η ΔΕΗ έχει απολέσει μερίδιο της αγοράς Η/Ε περισσότερο του 34% στερείται σοβαρότητας και αντιλαμβάνεστε ότι δεν επιδέχεται κανενός είδους σχολιασμό.
Κύριε Υπουργέ,
Οι στρεβλώσεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στη χώρα μας τείνουν να διαλύσουν τη μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της Ελλάδος, γι’ αυτό απαιτείται άμεσα να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για έναν πραγματικά υγιή ανταγωνισμό με κανόνες για όλους τους  παίκτες της αγοράς,  αλλιώς ποια μπορεί να είναι η βιωσιμότητα της Επιχείρησης, όταν:
-       ο συνολικός  τζίρος του Ομίλου αγγίζει τα 6 δις ευρώ το χρόνο (5.863 εκ. 31.12.2014)
-       το σύνολο των καθαρών χρεών σχεδόν 5 δις ευρώ (4991 εκ. ευρώ 31.12.2014).
-       Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές  λόγω και της οικονομικής κρίσης  έχουν ξεπεράσει τα 2 δις ευρώ.
Ωστόσο  ένα μεγάλο μέρος των οφειλών αφορά κακοπληρωτές, όχι επειδή αδυνατούν να πληρώσουν, αλλά επειδή είναι«μπαταχτσήδες και απατεώνες». Είναι αδιανόητο να δίνεται η δυνατότητα σε καταναλωτές που φεσώνουν τη ΔΕΗ με περισσότερα από 400.000 ευρώ έκαστος,  να αλλάζουν προμηθευτή  με τις ευλογίες της ΡΑΕ, η οποία καλύπτεται πίσω από την στρεβλή διάταξη του άρθρου 48 παρ.5 του νόμου 4001/11και «πετάει» τη μπάλα στον νέο προμηθευτή ο οποίος υποτίθεται ότι δικαιούται να αρνηθεί την προμήθεια.  Με αυτό τον τρόπο  όμως ενθαρρύνονται  τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές και από άλλους καταναλωτές στο μέλλον.
Κύριε Υπουργέ,
Ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι μια Επιχείρηση που ΔΕΝ επιχορηγείται  από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών και Λονδίνου, ανταγωνίζεται άλλες Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού,  της επιβάλλεται με νόμο η απαγόρευση των προσλήψεων.  Η παραπάνω απαγόρευση έχει ως αποτέλεσμα εξοπλισμός κι εγκαταστάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ να βρίσκονται εκτός λειτουργίας,  μειώνοντας  την παραγωγικότητα και αυξάνοντας την ανεργία. Προφανώς και στόχο έχει την συρρίκνωση και την διάλυσή της προς όφελος των συμφερόντων.
Επιπρόσθετα, από την ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 4024/11 έχουν αφαιρεθεί από τους μισθούς  των εργαζομένων περισσότερα από 3 δις ευρώ.  Δυστυχώς όμως αυτή η εξοικονόμηση από τις δαπάνες μισθοδοσίας δεν αύξησε την κερδοφορία της Επιχείρησης, αλλά εξανεμίστηκε από ρυθμιστικές παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα:
-       Ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους
-       Τα  Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος
-       Το ΕΤΜΕΑΡ και λοιπές στρεβλώσεις της αγοράς σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε.
οι οποίες δεν συνάδουν με τη λειτουργία μιας υγιούς ελεύθερης αγοράς.
Υπογραμμίζουμε  ότι εάν η ανωτέρω  εξοικονόμηση από τη μείωση των μισθών είχε πρωτίστως περάσει στην κατανάλωση, μειώνοντας ανάλογα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, οι επιπτώσεις στην χειμαζόμενη οικονομία θα ήταν εξαιρετικά ευεργετικές.
Κύριε Υπουργέ,
Η υιοθέτηση ενός «ρεαλιστικού ενεργειακού μοντέλου» που θα ανταποκρίνεται  στις δυνατότητες  της Εθνικής Οικονομίας, ώστε να εξασφαλισθούν η βιώσιμη ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης θα πρέπει να βασιστεί στις ακόλουθες  ενεργειακές πολιτικές.
-       Αξιοποίηση του συνόλου των εγχώριων κοιτασμάτων λιγνίτη που αποτελεί τη βάση για την παραγωγή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση  της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, μέσα από τις βέλτιστες τεχνολογίες καύσης,περιβαλλοντικά αποδεκτές βάση της σχετικής οδηγίας 2010/75 Ε.Ε για τους βιομηχανικούς ρύπους.
-       Άμεση αλλαγή του άρθρου 42, παρ. 1 του Κώδικα Προμήθειας 4001/11 έτσι ώστε όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που απορρέουν από σύμβαση προμήθειας να απαγορεύεται ρητά η άσκηση δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή.
-       Άμεση αναθεώρηση των χρεώσεων από φόρους, τέλη υπέρ τρίτων που δεν αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια (Ε.Φ.Κ, Δημοτικοί Φόροι και τέλη, τέλος ΕΡΤ, ΔΕΤΕ, ΕΤΜΕΑΡ).
-       Μείωση των σημερινών και μελλοντικών « εγγυημένων τιμών» για τις ΑΠΕ που συνεπάγονται εύκολα κέρδη για τους «επενδυτές» σε βάρος του κοινωνικού συνόλου (μέσω των τελών ΑΠΕ).
Τέλος θα είχε ενδιαφέρον για μια Κυβέρνηση της αριστεράς να διερευνηθεί η περίπτωση της μετατροπής της άδειας λειτουργίας μονάδος Φ.Α από Αυτοπαραγωγό σε Ανεξάρτητο Παραγωγό ΣΗΘΥΑ και μάλιστα  με την παρ. 2 του άρθρου 197 νόμος 4001/11 της δόθηκε το δικαίωμα προτεραιότητας κατά την κατανομή του φορτίου από τον αντίστοιχο Διαχειριστή Ανεξαρτήτου εγκαταστημένη ισχύος.
Κύριε Υπουργέ,
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα σωματεία – μέλη της ήταν και θα είναι μπροστά στον αγώνα για την αναπτυξιακή προοπτική Ομίλου ΔΕΗ που με την τη σειρά του θα συμβάλλει στην έξοδο της χώρας από την κρίση.
Στην επικείμενη συνάντησή μας θα μας δοθεί η δυνατότητα να σας εκθέσουμε τις θέσεις της Ομοσπονδίας λεπτομερέστατα.


                      Για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

     Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
      Γ. Αδαμίδης                                   Α. Καρράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου