Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Τροχοπέδη για τη συνεργασία της ΔΕΗ με τους Κινέζους της CMEC γίνεται η πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ

 Θοδωρής Παναγούλης
Στην προκαταρκτική έγκριση της πιστοποίησης του ΑΔΜΗΕ υπό το νέο καθεστώς, με την ιδιοκτησία δηλαδή του Διαχειριστή να περνάει στην κινεζική State Grid, προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες η ΡΑΕ, μετά από διεξοδική διερεύνηση του κατά πόσον τηρούνται οι κοινοτικές προδιαγραφές.
Για να δοθεί η πρώτη έγκριση εξετάστηκε το σύνολο των
εγγράφων του φακέλου πιστοποίησης βάσει του ελληνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου και αξιολογήθηκαν ζητήματα που συνδέονται με την ειδική περίσταση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού (ownership unbundling) και της απόκτησης ελέγχου από πρόσωπο τρίτης χώρας, υπό το πρίσμα του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου. 
Η προκαταρκτική έγκριση θα υποβληθεί άμεσα στην Κομισιόν, η οποία θα διατυπώσει γνώμη (πρακτικά θα κάνει παρατηρήσεις ή θα δώσει κι εκείνη το πράσινο φως) και στη συνέχεια θα πρέπει η ΡΑΕ να προχωρήσει στην οριστική πιστοποίηση.
Το πρώτο καθοριστικό ζήτημα είναι η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν τα πράγματα, καθώς η Κομισιόν έχει δυνατότητα να διατυπώσει γνώμη εντός 2 μηνών. Αν πράγματι εξαντλήσει το δίμηνο, τότε τα χρονοδιαγράμματα στα οποία έχει δεσμευθεί η χώρα, προκειμένου να μην ξεκινήσει διαδικασία για την εκποίηση του 100% του ΑΔΜΗΕ, δεν είναι δυνατόν να κρατηθούν. Τυπικά θα υπάρξει πρόβλημα, ουσιαστικά όμως μια καθυστέρηση, σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα, της τάξης του ενός μήνα, εκτιμάται ότι θα «χωνευτεί» χωρίς μεγάλους κλυδωνισμούς.
Το δεύτερο και μάλλον καθοριστικότερο ζήτημα, όμως, έχει να κάνει με τους όρους υπό τους οποίους δόθηκε η προκαταρκτική έγκριση της ΡΑΕ. Η Αρχή έχει θέσει προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την οριστική πιστοποίηση, προϋποθέσεις που αφορούν κυρίως τρία πράγματα: πρώτον, την ανεξαρτησία του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, δεύτερον, τη διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια και τρίτον τη μη συμμετοχή καθενός από τους μετόχους του ΑΔΜΗΕ στην παραγωγή ή προμήθεια ρεύματος.
Όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, υπήρξε διεξοδική διερεύνηση των συμμετοχών της κινεζικής State Grid στους διαχειριστές της Ιταλίας και της Πορτογαλίας και φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Όσον αφορά την ανεξαρτησία του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι δύο εταιρείες (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ)  θα ελέγχονται και θα εποπτεύονται από διαφορετικούς κρατικούς φορείς. Σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών έχει συμμετοχή στη ΔΕΗ ως βασικός μέτοχος, αλλά και στον ΑΔΜΗΕ υπό το νέο καθεστώς. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει.
Όσον αφορά όμως την πρόβλεψη ότι στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ δεν επιτρέπεται να συμμετέχει εταιρεία ή εταιρείες που έχουν σχέση με την παραγωγή ή την προμήθεια ρεύματος, ακόμα και μέσω άλλης συνδεδεμένης εταιρείας, φαίνεται ότι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα.  Το πρόβλημα δημιουργείται στο βαθμό που στο μετοχικό σχήμα για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Μελίτη ΙΙ στη Φλώρινα, μια άλλη κρατική κινεζική εταιρεία, η CMEC, θα έχει το πλειοψηφικό πακέτο, με τη ΔΕΗ να συμμετέχει μειοψηφικά. Δηλαδή ένας ιδιοκτήτης, το Κινεζικό κράτος εν προκειμένω, με δύο διαφορετικές εταιρείες του (την State Grid και την CMEC) θα συμμετέχει στον ΑΔΜΗΕ και ταυτόχρονα θα συμμετέχει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτή τη στιγμή βεβαίως δεν υπάρχει καμία μετοχική σύνδεση, καθώς το όλο project Μελίτη είναι προς διερεύνηση. Γι΄αυτό και η απόφαση της ΡΑΕ δεν βάζει κάποιο κώλυμα, ωστόσο αναφέρει ότι στο μέλλον θα παρακολουθεί εντατικά την εξέλιξη της αρχικής συμφωνίας ΔΕΗ – CMEC.
Αυτό σημαίνει ότι εάν προχωρήσει η συμφωνία ΔΕΗ – CMEC και ληφθεί η επιχειρηματική απόφαση υλοποίησης της νέας μονάδας, τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί η πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
Παρότι το θέμα μοιάζει να είναι τυπικό, αξιόπιστοι παράγοντες σημειώνουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να ξεπεράσει κανείς τέτοιου είδους εμπόδια που σχετίζονται με την DG Comp, αντίθετα το θέμα είναι ικανό να θέσει σε περιπέτειες, ακόμα και να οδηγήσει σε «χειρόφρενο» την υπόθεση της μονάδας Μελίτη ΙΙ.
Εκτιμάται ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο, που δεν είναι βεβαίως επιθυμητό από τους Κινέζους, θα τους κάνει πιθανόν πολύ διστακτικούς στο να προχωρήσουν το project, ανεξάρτητα από τους άλλους παράγοντες που θα επηρεάσουν την τελική απόφασή τους.

ΑΠΟ energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου