Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

ΔΕΗ: “Φουλάρει” μηχανές για τον ολικό μετασχηματισμό - Νέες δραστηριότητες στην ατζέντα της εταρείας

 Η ΔΕΗ προχωρά στην επόμενη μέρα με δραστηριότητες που εκτείνονται από την προμήθεια, και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, συναφών προϊόντων και υπηρεσιών μέχρι τις τηλεπικοινωνίες και από το real estate μέχρι και την πληροφορική. Η μετάβαση αυτή τίθεται την Πέμπτη 14/12 επί τάπητος στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΔΕΗ: “Φουλάρει” μηχανές για τον ολικό μετασχηματισμό - Νέες ...

Στη μετατροπή της από ένα μονοσήμαντο μοντέλο με έμφαση στην παροχή ενέργειας σε ένα ολιστικό ανάλογο, με αναφορές σε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων, με “πάτημα” στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προχωρά η ΔΕΗ βάζοντας, επίσης, στο “κάδρο” της και μια

πολυεθνική παρουσία.

Έτσι, προχωρά στην επόμενη μέρα με δραστηριότητες που εκτείνονται από την προμήθεια, και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, συναφών προϊόντων και υπηρεσιών μέχρι τις τηλεπικοινωνίες και από το real estate μέχρι και την πληροφορική. Η μετάβαση αυτή τίθεται την Πέμπτη 14/12 επί τάπητος στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Νέοι τομείς όπως η ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών, η διαχείριση απορριμμάτων, η πληροφορική, αλλά και η διαχείριση ακινήτων μπαίνουν πλέον, στο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της επιχείρησης όπως προβλέπεται στις αλλαγές του καταστατικού της επιχείρησης.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε με αφορμή την εξαγορά της Κωτσόβολος, ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης "με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η ΔΕΗ θα είναι μία άλλη εταιρεία: Ένας ολοκληρωμένος, πελατοκεντρικός πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών σε ψηφιακό και φυσικό επίπεδο". Άλλωστε στα ψηφιακά έργα υπάρχει αφενός μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των έργων που λαμβάνουν πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και ένεκα της ανάγκης για ολικό ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, των επιχειρήσεων αλλά και της καθημερινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ προσέθεσε νέες δραστηριότητες στο καταστατικό της, όπως προκύπτει από την ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης που έχει προσδιοριστεί για τις 14 Δεκεμβρίου.

‘Έτσι, με "όχημα" το μεγάλο της πελατολόγιο, την υψηλή κερδοφορία, μετά, την εξαγορά της Enel Ρουμανίας, αλλά και της αλυσίδας Κωτσόβολος φαίνεται ότι ανοίγει δρόμο και για άλλες δραστηριότητες. Κι αυτό την ώρα που φουντώνει η φημολογία για εξαγορά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που πρωταγωνιστεί σε μεγάλα ψηφιακά έργα στη χώρα, ένεκα και του Ταμείου Ανάκαμψης.

 

Σημειώνεται ότι ήδη έχει μπει σε τροχιά  «ΔΕΗ Οπτικές Επικοινωνίες»,  η θυγατρική της ΔΕΗ μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί το φιλόδοξο εγχείρημα της Επιχείρησης στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Η εταιρεία δημοσιοποίησε νωρίτερα φέτος την πρώτη εταιρική χρήση (21 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022), ενώ έχει προχωρήσει σε ΑΜΚ ύψους 30 εκατ. ευρώ που κάλυψε εξ ολοκλήρου η μητρική ΔΕΗ. Παράλληλα τρέχει έργα για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, μέσω συμφωνιών με τις εταιρείες EDIL, Ergatikat, Ergomak, Intrakat, Phoenix Engineering και Telvoserv. Ήδη, έχει τρέξει την ανάπτυξη δικτύου στο Περιστέρι,  στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Συνολικά θα κατασκευαστούν 2.278 χιλιόμετρα δικτύου οπτικών ινών σε 14 περιοχές, από τα οποία το 63% θα τοποθετηθεί στις κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ (εναέριο δίκτυο) και το υπόλοιπο υπόγεια. Η ΔΕΗ θα αναπτύξει ένα δίκτυο πρόσβασης με βάση το μοντέλο της ENEL στην Ιταλία και θα διαθέτει υπηρεσίες Fiber-To-The-Home (FTTH), αποκλειστικά σε πελάτες χονδρικής εμπορίας στην Ελλάδα. Η συνολική επένδυση του έργου εκτιμάται στα 900 εκατομμύρια ευρώ και στόχος είναι η κάλυψη 3 εκατομμυρίων νοικοκυριών σε όλη τη χώρα μέσα στην επόμενη 5ετία.

Με βάση, πάντως, και την ανακοίνωση για την αλλαγή του καταστατικού της ΔΕΗ, η επιχείρηση θα μπορεί μεταξύ άλλων να συμμετέχει σε εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών, να ασκεί εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής αλλά και να παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων.

Έτσι στο νέο καταστατικό, μεταξύ άλλων, προστίθενται:

  • Η εμπορία, προμήθεια, και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, συναφών προϊόντων και υπηρεσιών και κάθε είδους προϊόντων και εξοπλισμού τεχνολογίας, καθώς και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μελέτης, εφαρμογής, εγκατάστασης, διαχείρισης και χρηματοδότησης συστημάτων παραγωγής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης, και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις.

  • Η συμμετοχή με οιαδήποτε ιδιότητα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και η διενέργεια οιωνδήποτε πράξεων και συναλλαγών σχετικών με αυτήν συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε διακριτής Αγοράς Ενέργειας ή/και κάθε άλλης σχετικής ρυθμιζόμενης Αγοράς ή υποαγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως εκάστοτε θεσμοθετείται,

  • Η ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.

  • Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής.

  • Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, υπηρεσιών νομικών, οικονομικών, εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής,

  • Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, (14) η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις,

  • Η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και η ίδρυση ή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.

 

Αμοιβές

 

Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά την πολιτική των αμοιβών, μετά από μελέτη του εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου  Egon Zender International και βάσει των κατευθύνσεων των εξωτερικών συμβούλων KPMG και  Mercer περί βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, εισάγονται «ποινές», όπως τα malus.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο καταστατικού η Εταιρεία δύναται να ανακτήσει την αξία του συνόλου ή μέρους των μεταβλητών αποδοχών που έχει λάβει ή κατοχυρώσει το δικαιούχο μέλος του Δ.Σ., εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών από την καταβολή τους, σε περιπτώσεις παραβίασης κανονισμών ή διαδικασιών, διάπραξης σοβαρών παραπτωμάτων όπως η απάτη, η ζημία που υφίσταται η Εταιρεία ή άλλης εξίσου σοβαρής αιτίας, για ενέργειες που οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες

Όσον αφορά στα bonus, στα στελέχη της ΔΕΗ και της ΔΕΗΑΝ και για την περίοδο 2020-2025 παρέχεται επιπλέον κίνητρο επιβράβευσης  για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του Ομίλου, με τη μορφή τεσσάρων κυλιόμενων κύκλων Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Awards), εταιρικό αυτοκίνητο, ιδιωτική  ιατρική ασφάλιση και ασφάλεια ζωής, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για πράξεις ή/και παραλείψεις, όπως και ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Οι πρόσθετες αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συνδέονται με την επίτευξη στόχων και εξαρτώνται από τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας με βάση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.

 www.energymag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου