Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

ΔΕΗ: Προκήρυξη για διοικητικούς, τεχνικούς, εργάτες στην Ρόδο

ΔΕΗ: Προκήρυξη για διοικητικούς, τεχνικούς, εργάτες στην Ρόδο

 Προκήρυξη για διοικητικούς, τεχνικούς και εργάτες στον Κλάδο ΑΗΣ Σορωνής, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

ΔΕΗ: Προκήρυξη για διοικητικούς, τεχνικούς, εργάτες στην Ρόδο – Απαιτούμενα προσόντα

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Αρχιτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Σταθμών Υποσταθμών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Α’ ειδικότητας του ΠΔ 108/2013, όπως ισχύει
  • Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή του ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΔΕΗ: Προκήρυξη για διοικητικούς, τεχνικούς, εργάτες στην Ρόδο – Αιτήσεις τώρα με το workenter.gr

Επιλέξτε προκήρυξη (μονίμων ή εποχικών) με βάση την ειδικότητά σας και τις περιοχές προτίμησής σας και το workenter.gr μπορεί από τώρα (από σήμερα) να σας κάνει την αίτηση.

 

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου