Τρίτη 19 Μαρτίου 2024

ΡΑΑΕΥ: Στη ΔΕΗ η μερίδα του λέοντος και το 2023 - Στη δεύτερη θέση η Protergia

ΡΑΑΕΥ: Στη ΔΕΗ η μερίδα του λέοντος και το 2023 -  Στη δεύτερη θέση η Protergia 

Στο 72,3% το μερίδιο στη χαμηλή τάση 

Λιγότερους από 33.000 πελάτες έχασε η ΔΕΗ το 2023, με τον ανταγωνισμό να κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΡΑΑΕΥ η οποία μόλις δημοσιεύθηκε, παρά τον σημαντικό αριθμό προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά εξακολουθεί να

εμφανίζει χαρακτηριστικά υψηλής συγκέντρωσης με τον δεσπόζοντα προμηθευτή  να εκπροσωπεί 5.573.594 μετρητές (στη χαμηλή και μέση τάση), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 72,26% του συνόλου της αγοράς (μαζί με τα μη διασυνδεδεμένα νησιά).

Ειδικά για τη χαμηλή τάση στο τέλος του 2023,  η εικόνα παρέμενε αμετάβλητη   με τη ΔΕΗ  να εκπροσωπεί 5.563.890 μετρητές με το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται σε 72,3%, χάνοντας μόλις  32.852 καταναλωτές. Έως τα τέλη Δεκεμβρίου οι εναλλακτικοί πάροχοι  εκπροσωπούσαν περίπου 1,8 εκατομμύρια καταναλωτές

Πρώτη σε οικιακούς και βιομηχανικούς πελάτες 

  Ειδικότερα, στους οικιακούς πελάτες η ΔΕΗ εκπροσωπούσε 3.918.567 μετρητές (71,53%), στους οικιακούς πελάτες δικαιούχους ΚΟΤ   382.098 μετρητές (72,53%), στους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς πελάτες   925.598 μετρητές (69,08%) και στους υπόλοιπους πελάτες   337.634 μετρητές (96,22%).

Ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ρεύματος (με βάση τον αριθμό των μετρητών), στα τέλη του 2023 ήταν η Protergia  με 470.049 μετρητές (μερίδιο 6,11%). Στην τρίτη θέση  βρίσκεται η Elepdison με 314.680 (4,09%) και ακολουθούν η ZeniΘ με 307.858 (μερίδιο 4%), η Ήρων με 299.494 (3,89%), η NRG με 228.522 (2,97%), η Φυσικό Αέριο με 168.919 (2,20%), η Volton με 101.491 (1,32%), η Volterra με 22.470 (0,29%) και η ΕΛΙΝΟΙΛ με 4.126 (0,05%). 

Στους εμπορικούς –βιομηχανικούς πελάτες πρώτη είναι και πάλι η ΔΕΗ, με δεύτερη και πάλι  την Protergia της οποίας το μερίδιο έφτασε στα τέλη του 2023 στο 7,82% (104.828 μετρητές), ενώ ακολουθεί η NRG με 4,83% (64.721μετρητές), η ΗΡΩΝ με 4,51% (60.458 μετρητές), η Elpedison με 4,03% (54.061 μετρητές), η Ζενίθ με 2,2% (29.437 μετρητές,  η Volton με 1,56% (20.929 μετρητές) και η Φυσικό Αέριο με 1,43% (19.118 μετρητές).

Όσον αφορά τα μερίδια αγοράς των προμηθευτών στη χαμηλή τάση με βάση την κατανάλωση ενέργειας, πρώτη παραμένει η ΔΕΗ με 60,19%, δεύτερη η Protergia με 6,67%, τρίτη η «Ηρων» με 6,51%, στην τέταρτη θέση η Elpedison με 4,74%, στην πέμπτη η NRG με 5,18% και ακολουθούν η Ζενίθ (3,24%), η Watt & Volt (6,92%), η Φυσικό Αέριο (2,63%), η Volton (1,5%), η Volterra (0,78%), η We Energy (0,11%) και η Ελινόιλ (0,09%). 

Στην 7η θέση η καθολική υπηρεσία

Αξιοσημείωτο είναι ότι την   7η θέση στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατέχει ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, που προμηθεύει  οικιακούς καταναλωτές  και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA) που  έχουν αδρανήσει   ή αδυνατούν να βρουν προμηθευτή.  Έτσι, έως τον Δεκέμβριο η καθολική Υπηρεσία έχασε μόνο   200  καταναλωτές ενώ κέρδισε   περίπου 1.000 νέους καταναλωτές τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο, στην καθολική υπηρεσία,  η ΔΕΗ εκπροσωπούσε 173.642 καταναλωτές, η Μυτιληναίος 10.362 καταναλωτές,  η Elpedison 10.184 καταναλωτές, η ΉΡΩΝ 8.265, και η NRG 6.384 καταναλωτές. Ως πάροχοι της Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται οι  πέντε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο   αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, βάσει των δηλώσεων φορτίου που υποβάλλουν στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

 

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου