Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024

Τα σχέδια της ΔΕΗ για την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων

 Τα 20 μικρά υδροηλεκτρικά, ο προϋπολογισμός των έργων και οι σχεδιασμοί για τα επόμενα χρόνια.

Τα σχέδια της ΔΕΗ για την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των υδροηλεκτρικών έργων (ΥΗΕ) αναμένεται να ανέλθει σε 3.800 MW έως το 2030, από 3.100 MW που έχουν εγκατασταθεί έως σήμερα. Η ΔΕH ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ως μοχλός ανάπτυξης ΑΠΕ για τον όμιλο ΔΕΗΔΕΗ -1,10%, δραστηριοποιείται και στην αξιοποίηση του υδάτινου στοιχείου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Να σημειωθεί πως συνολικά η

εγκατεστημένη χωρητικότητα των υδροηλεκτρικών έργων το 2023 ήταν 3,2 GW και στο ίδιο επίπεδο αναμένεται να μείνει το 2024, σύμφωνα με την παρουσίαση της εταιρείας που έγινε πριν λίγες ημέρες στο Λονδίνο. Ήταν 3,3 GW το 2025 και 3,4 GW το 2026.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει σε λειτουργία 20 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) συνολικής ισχύος 88 MW. Παράλληλα αναπτύσσει και υλοποιεί Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, είτε σε υδάτινους αποδέκτες, κατά τον ρου αυτών, είτε σε υπάρχουσες υδραυλικές υποδομές.

Πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Μακροχώρι ΙΙ, που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (δήμος Αλεξάνδρειας) και έχει εγκατεστημένη ισχύ 4,84 ΜW. Το συγκεκριμένο έργο αξιοποιεί, σύμφωνα με την εταιρεία, το νερό της διώρυγας του ποταμού Αλιάκμονα, η οποία αρδεύει περιοχές της Ημαθίας, της Πέλλας και της Θεσσαλονίκης (περίπου 900.000 στρέμματα) και υδροδοτεί το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

«Πλέον, μαζί με το υφιστάμενο μικρό υδροηλεκτρικό Μακροχώρι Ι, αντίστοιχης ισχύος, το οποίο παρομοίως αξιοποιεί τις παροχές της αρδευτικής διώρυγας προς ηλεκτροπαραγωγή, τα δύο μικρά υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕH Ανανεώσιμες θα παράγουν κάθε χρόνο πάνω από 50 GWh πράσινης και καθαρής ενέργειας, που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 10.000 νοικοκυριών. Παράλληλα, με τη λειτουργία τους αποφεύγεται η εκπομπή 15.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως», σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας.

Όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, «τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί επενδύσεις της τάξης των 20 εκατ. ευρώ στον χώρο των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων. Η ΔΕH Ανανεώσιμες σκοπεύει να συνεχίσει να αναπτύσσει νέα μικρά υδροηλεκτρικά, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και περιβαλλοντικά βιώσιμο, ώστε να αξιοποιεί στο μέτρο του εφικτού τη δύναμη του νερού για την παραγωγή πράσινης ενέργειας».

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, η αξιοποίηση του υδροηλεκτρικού δυναμικού είναι προτεραιότητα, καθώς αποτελεί έναν πόρο ο οποίος πρέπει να αξιοποιείται, όπου είναι διαθέσιμος. «Για τον σκοπό αυτό, στόχος είναι να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία τα υπό κατασκευή μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, να αξιοποιηθεί το δυναμικό σε αρδευτικά/υδρευτικά έργα και ταμιευτήρες, ενώ αντίστοιχα να αναπτυχθεί περαιτέρω και η κατηγορία των μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Η συμμετοχή τους στο εγχώριο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής θεωρείται κρίσιμη και απαραίτητη για να επιτευχθεί η διείσδυση μη ελεγχόμενων ΑΠΕ με υψηλό μερίδιο συμμετοχής σε αυτό», αναφέρει το κείμενο που κατέθεσε στις Βρυξέλλες το υπουργείο Ενέργειας.

 

 

Δημήτρης Αβαρλής 

www.euro2day.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου