Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Χαμένη η ΔΕΗ και κερδισμένοι οι ιδιώτες στη «μάχη του πελάτη» στη Μέση Τάση – Πως ξεκίνησε το έτος και πως τελειώνει

Χαμένη η ΔΕΗ και κερδισμένοι οι ιδιώτες στη «μάχη του πελάτη» στη Μέση Τάση – Πως ξεκίνησε το έτος και πως τελειώνει

Ριζικά διαφορετική εικόνα έναντι της υπόλοιπης αγοράς προμήθειας παρουσιάζει η κατηγορία της μέσης τάσης με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν έντονη κινητικότητα και ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών στη διάρκεια του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη επιχείρηση ηλεκτρισμού στην Ελλάδα ξεκίνησε την χρονιά με μερίδιο 42.36% επί του συνόλου της

αγοράς της μέσης τάσης για να καταλήξει στην εκπνοή του έτους, τον Νοέμβριο στο 36.01%. 

Εξετάζοντας τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, όπως αποτυπώνονται στα μηνιαία δελτία ενέργειας, ένα κομμάτι της διαφοράς φαίνεται να τέθηκε εκτός αγοράς, κρίνοντας από την μείωση φορτίου στη ΜΤ από τις 841,29 GWh τον Ιανουάριο του 2022 στις 796,47 GWh τον Νοέμβριο του 2022.

Σημειώνεται ότι στη ΜΤ «εγγράφεται» η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, γεγονός που εξηγεί την αυξομείωση στην κατανάλωση, δεδομένου ότι υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης πολλές μπορεί να έβαλαν «λουκέτο» στο μεσοδιάστημα.

Σίγουρα μια άλλη παράμετρος που εξηγεί την εν λόγω εξέλιξη του φορτίου της ΜΤ είναι η μείωση της κατανάλωσης που ήδη από τις αρχές του β εξαμήνου του 2022 καταγράφεται μήνα με τον μήνα σταθερή μείωση στην κατανάλωση.

Οι δύο παραπάνω παράμετροι δύναται να έχουν επηρεάσει στον ένα ή τον άλλο βαθμό το σύνολο των χαρτοφυλακίων της μέσης τάσης, ωστόσο, σίγουρα μια μεγαλύτερη επίδραση θα υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ αναλογικά με το μέγεθος εκπροσώπησης που έχει στην εν λόγω κατηγορία πελατών.  

Ένα άλλο κομμάτι, ωστόσο, κινήθηκε προς τους ιδιώτες παρόχους, αντιστρέφοντας ριζικά την τάση που καταγραφόταν στις αρχές του έτους, όπου τότε φαινόταν να βγαίνει κερδισμένη η ΔΕΗ από την κινητικότητα των πελατών στην κατηγορία της μέση τάσης.

Για του λόγου το αληθές τα αντίστοιχα μερίδια των ιδιωτών προμηθευτών διαμορφώνονται ως εξής στο διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος του 2022: 

 

Μυτιληναίος: 13,48% τον Ιανουάριο 2022 σε 16.61% τον Νοέμβριο του 2022

ΗΡΩΝ: 12.39% τον Ιανουάριο 2022 σε 14.78% τον Νοέμβριο του 2022

Elpedison: 6.66% σε 6.96%

NRG: 9.41% σε 9.06%

Watt & Volt: 0.89% σε 0.84%

Φυσικό Αέριο: 3.47% σε 4.87%

Volterra:  6.22% σε 7.09%

ΖΕΝΙΘ: 0.62% σε 0.40%

Volton: 0.78% σε 0.50%

Η συγκριτική εξέταση των μεριδίων αποκαλύπτει αξιόλογες αυξήσεις στα μερίδια των ιδιωτών παρόχων, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία που πλέον έχει το «χαρτοφυλάκιο» της μέσης τάσης στις εμπορικές πολιτικές των εταιρειών σε σύγκριση με την χαμηλή τάση όπου στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι αλλαγές στο εξεταζόμενο διάστημα είναι σημαντικά περιορισμένες.

Ιανουάριος 2022, ΑΔΜΗΕ
Νοέμβριος 2022, ΑΔΜΗΕ

Πάγωμα στη Χαμηλή Τάση

Στο «κλείσιμο» του έτους, η χαμηλή τάση περισσότερο καταγράφει «στασιμότητα» όπως προκύπτει από την σύγκριση των στοιχείων 1ου και 11ου μήνα του έτους, παρά τις όποιες αυξομειώσεις υπήρξαν από μήνα σε μήνα κατά το εξεταζόμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα, αμέσως μετά την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, πράγμα που βέβαια δεν συνεχίστηκε τους επόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα στη χαμηλή τάση όπως φαίνεται στους παραπάνω πίνακες από τα μηνιαία Δελτία του ΑΔΜΗΕ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2022, το μερίδιο της ΔΕΗ μειώθηκε ελαφρώς από 64.53% σε 64.32% επί του συνόλου της χαμηλής τάσης, ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα μερίδια των εναλλακτικών προμηθευτών.

Επιγραμματικά, τα μερίδια των βασικότερων προμηθευτών στη Χαμηλή Τάση διαμορφώθηκαν ως εξής το διάστημα Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2022

Μυτιληναίος: 6.47% σε 6.34%

ΗΡΩΝ: 6.01% σε 6.39%

Elpedison: 5.10% σε 4.92%

NRG: 3.77% σε 4.36% 

 

 Μιχάλης Μαστοράκης

 energypress.gr

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου