Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

"Ζορίζεται" με το διαγωνισμό για το νέο σύστημα τηλεθέρμανσης στον ΑΗΣ Καρδιάς η ΔΕΗ


Πιο δύσκολο από το αναμενόμενο φαίνεται να αποδεικνύεται το εγχείρημα της ΔΕΗ για την εγκατάσταση νέου συστήματος τηλεθέρμανσης στον ΑΗΣ Καρδιάς. Μετά από παρατάσεις συνολικά πέραν του διμήνου στην προθεσμία υποβολής προσφορών στο σχετικό

διαγωνισμό, η ΔΕΗ αποφάσισε να τροποποιήσει σημαντικούς όρους, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει την αίσια κατάληξή του, να προσελκύσει προσφορές και τελικά να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.

Όπως έχει γράψει το energypress, οι αρχικές εκτιμήσεις της επιχείρησης το ήθελαν να είναι έτοιμο το νωρίτερο στις αρχές του 2024, όμως πλέον το σενάριο αυτό μοιάζει να έχει απομακρυνθεί, με τη ΔΕΗ να προσπαθεί, από την πλευρά της, να διασφαλίσει με κάθε τρόπο ότι δεν θα υπάρχουν περαιτέρω σημαντικές αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα που είχε αρχικά προβλέψει.

Ο διαγωνισμός για τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία “με το κλειδί στο χέρι” (EPC/Turn-key project) του συστήματος, είχε προκηρυχθεί αρχικά τον Ιούλιο, με την αρχική καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών να ορίζεται για τις 27 Σεπτεμβρίου.

Έκτοτε, η ΔΕΗ έχει δώσει δύο φορές παράταση, αναμένοντας πλέον προσφορές μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, με την τελευταία παράταση να δίνεται στις αρχές Νοεμβρίου.

Φαίνεται, όμως, ότι οι επαφές με πιθανούς ενδιαφερόμενους δεν άφηναν ιδιαίτερα περιθώρια αισιοδοξίας στη διοίκηση της ΔΕΗ για την επιτυχή ευόδωση του εγχειρήματος με τους αρχικά ορισθέντες όρους, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η τροποποίηση σημαντικών όρων της προκήρυξης.

Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι, σύμφωνα με το τρίτο κατά σειρά συμπλήρωμα της αρχικής πρόσκλησης, τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, βασικά τεχνικά στοιχεία του αντικειμένου της σύμβασης, για τα οποία δεν επιτρέπονται διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα, αρχικά ορίζονταν ότι το νέο σύστημα τηλεθέρμανσης θα αποτελείται από 3 έως 5 πανομοιότυπους λέβητες με διπλό καύσιμο (φυσικό αέριο/πετρέλαιο) παραγωγής θερμού νερού για τη μεταφορά ωφέλιμης θερμικής ισχύος τουλάχιστον 140 MWth στο δίκτυο τηλεθέρμανσης των Δήμων της περιοχής, καθώς και πλήρη συστήματα παραγωγής ζεστού νερού για το δίκτυο τηλεθέρμανσης, αποτελούμενα από κλειστά κυκλώματα ανακυκλοφορίας νερού, τα οποία θα μεταφέρουν τη θερμική ενέργεια από τους λέβητες στο δίκτυο τηλεθέρμανσης. Όπως ανέφεραν τα τεύχη που συνόδευαν την αρχική πρόσκληση, οι συλλέκτες των συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού από τους λέβητες θα συνδέονται με το σύστημα διανομής θερμικής ενέργειας το οποίο θα κατασκευαστεί στο χώρο του ΑΗΣ Καρδιάς στο πλαίσιο ενός έργου ΣΗΘΥΑ.

Με το νέο συμπλήρωμα που εκδόθηκε προ ημερών, όμως, ορίζεται ότι οι 3 έως 5 πανομοιότυποι λέβητες θερμού νερού με διπλό καύσιμο θα μεταφέρουν τη θερμική ισχύ στο δίκτυο τηλεθέρμανσης με έμμεσο τρόπο μέσω εναλλακτών θερμότητας.

Επίσης, μεταξύ άλλων τροποποιούνται και οι τμηματικές προθεσμίες. Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά ορίζονταν πως ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία θέσης της σύμβασης σε ισχύ για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νέο συμπλήρωμα θα πρέπει στο ίδιο διάστημα να έχει ολοκληρώσει την έκδοση όλων των αδειών, εγκρίσεων, βεβαιώσεων κ.λπ. που απαιτούνται για τη σύννομη έναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση του νέου συστήματος τηλεθέρμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της εταιρείας, ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Γιάννα Παπαδημητρίου 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου