Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Νέο μοντέλο ανάλυσης κατανάλωσης θα εφαρμόσει η ΔΕΗ – Στοίχημα οι πιο αποδοτικές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις φορτίου


Στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου μοντέλου ανάλυσης της κατανάλωσης, καθώς και στην αξιοποίηση νέων εργαλείων για βραχυπρόθεσμες προβλέψεις (επόμενης ημέρας) φορτίου  θέλει να προχωρήσει η ΔΕΗ. 

Μέχρι σήμερα, η ΔΕΗ πραγματοποιεί ανάλυση της κατανάλωσης

μέσω αλγορίθμων αυτόματης ομαδοποίησης μεγάλων πελατών, οι οποίοι ταξινομούν τους πελάτες σε ομοιογενείς ομάδες.

Πλέον, όμως η ΔΕΗ έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου, το οποίο να επεκτείνει την ανάλυση της κατανάλωσης και να επιτρέπει στο χρήστη να οπτικοποιεί και να αναλύει σε βάθος την κατανάλωση των πελατών της.

Οι λειτουργίες αυτές θα υποστηρίξουν την Διεύθυνση στις βασικές της δραστηριότητες και στη δημιουργία αναφορών για την επέκταση σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, όπως η στόχευση δυνητικών πελατών για υπηρεσίες πέρα των αμιγώς ενεργειακών. 

Με το νέο εργαλείο, η ΔΕΗ επιδιώκει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων προβλέψεων των πωλήσεων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να μπορεί να προβαίνει σε πιο στοχευμένες δράσεις για την αντιστάθμιση του κινδύνου (hedging) των πωλήσεών της και των αγορών από την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις της σε ό,τι αφορά την παροχή προσφορών ενέργειας (τιμολόγηση) σε μεγάλους πελάτες, στην υψηλή και τη μέση τάση.

Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες των νέων εργαλείων για βραχυπρόθεσμες προβλέψεις (επόμενης ημέρας) φορτίου που έχει προμηθευτεί.

Η βελτίωση της απόδοσης των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την πραγματοποίηση των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων θα επιτρέψουν στη ΔΕΗ να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της δραστηριοποίησής της στις βραχυπρόθεσμες αγορές.   


Γιάννα Παπαδημητρίου

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου