Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Ανοίγουν ξανά τα λιγνιτωρυχεία της Αχλάδας για να εξασφαλιστεί η λειτουργία της "Μελίτης" στο φουλ – Ανακάλεσε το ΥΠΕΝ την απόφαση για λύση της σύμβασης


Στην ανάκληση της απόφασης λύσης της σύμβασης μίσθωσης του ελληνικού δημοσίου με την εταιρεία «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.» για την εκμετάλλευση των ομώνυμων ορυχείων προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Προηγήθηκε η καταβολή μέρους των οφειλών της μισθώτριας εταιρείας προς το δημόσιο. Και συγκεκριμένα πλήρωσε τον

Σεπτέμβριο 659.867,21 ευρώ έναντι συνολικής οφειλής 5.685.696,09 ευρώ. Τον Οκτώβριο η εταιρεία είχε υποβάλλει αίτηση θεραπείας, δηλαδή αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης του υπουργείου ΠΕΝ που είχε εκδώσει τον περασμένο Ιούλιο και κήρυττε έκπτωτους τους μισθωτές από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των ορυχείων στην Αχλάδα.

Πάντως το ΥΠΕΝ δίνει προθεσμία 60 ημερών στην εταιρεία ώστε να αποπληρώσει και το υπόλοιπο ποσό οφειλής των περίπου 5 εκ. ευρώ, ενώ να σημειωθεί πως τα χρήματα που καταβλήθηκαν αφορούν σε παλαιότερα μισθώματα που χρώσταγε η εταιρεία και συγκεκριμένα για τη χρονιά του 2017.

Στο σκεπτικό της απόφασης Σκρέκα αναφέρεται ότι συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την άμεση λειτουργία του λιγνιτωρυχείου προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας και ο εφοδιασμός με πρώτες ύλες.

Ειδικότερα, εν μέσω της σφοδρής ενεργειακής κρίσης, η λειτουργία του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των εγχώριων λιγνιτικών αποθεμάτων για την τροφοδότηση των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός και η ομαλή παραγωγική λειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης για τον οποίο αποτελεί την πλησιέστερη πηγή καυσίμου ύλης. 

Κατά συνέπεια, το ΥΠΕΝ τονίζει ότι η συνέχιση της εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας εξυπηρετεί το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον αξιοποίησης εγχώριων εναλλακτικών και φθηνότερων, σε σχέση με το φυσικό αέριο, πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο μεγιστοποίησης της ενεργειακής θωράκισης και αυτονομίας της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι εξασφαλίζεται για το Ελληνικό Δημόσιο η πλήρης αποπληρωμή των οφειλόμενων βεβαιωμένων μισθωμάτων η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν επισφαλής. 

Η συνέχιση της εκμετάλλευσης συνεπάγεται: 

α) τη διατήρηση των κηρυχθέντων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εκ των οποίων ορισμένες έχουν αρθεί αυτοδικαίως και άρα οφείλουν να διατηρηθούν κατόπιν των αιτημάτων θιγόμενων ιδιοκτητών, 

β) την καταβολή των καθορισμένων από δικαστικές αποφάσεις αποζημιώσεών τους από την υπόχρεη μισθώτρια. 

Τέλος, το ΥΠΕΝ θεωρεί ότι η εύρεση νέου μισθωτή - εκμεταλλευτή για την λειτουργία του λιγνιτωρυχείου θα ήταν μια διαδικασία χρονοβόρα, εντελώς αντίθετη με την επιτακτική παρούσα ανάγκη λειτουργίας του λιγνιτωρυχείου.

Ως εκ τούτου, το υπουργείο αποφάσισε να δώσει προθεσμία 60 ημερών στην εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», προκειμένου αυτή να αποπληρώσει στο σύνολό τους τα οφειλόμενα βεβαιωμένα μισθώματα ύψους 5.025.828,88 ευρώ.

 

Χάρης Αποσπόρης 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου