Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

ΔΕΗ: Στις 23/3 τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2022. Η ΔΕΗ θα διοργανώσει Capital Markets Day, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στην Ρουμανία

 

Το οικονομικό ημερολόγιό της για το έτος 2023 γνωστοποίησε η ΔΕΗ με ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα:

23 Μαρτίου 2023 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έτους 2022 – Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dei.gr) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2022

11 Μαΐου 2023 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2023

29 Ιουνίου 2023 – Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων

3 Αυγούστου 2023 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2023 – Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dei.gr) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2023

2 Νοεμβρίου 2023 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2023

Τα οικονομικά αποτελέσματα εκάστης περιόδου θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dei.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και η ενημέρωση θεσμικών επενδυτών και αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιείται την ίδια ημέρα.

Η ΔΕΗ θα διοργανώσει Capital Markets Day, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στην Ρουμανία, στο οποίο θα παρουσιάσει το επικαιροποιημένο Στρατηγικό της Σχέδιο για την περίοδο 2023-2027. Η ακριβής ημερομηνία και η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

 www.newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου