Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Θετική υποδοχή από Standard and Poor's και Fitch για την εξαγορά της ENEL Ρουμανίας από τη ΔΕΗ - Οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς

Θετική υποδοχή από Standard and Poor's και Fitch για την εξαγορά της ENEL Ρουμανίας από τη ΔΕΗ

Τις πρώτες αντιδράσεις τους δημοσίευσαν οι δύο μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης για την ανακοίνωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας για την εξαγορά του συνόλου των δραστηριοτήτων της ιταλικής Enel στη Ρουμανία από τη ΔΕΗ.

Ειδικότερα, η S&P σχολιάζοντας το deal αναφέρει:

Η ενσωμάτωση της ρυθμιζόμενης δραστηριότητας (περίπου 50% επί του συνολικού EBITDA) και τα πλεονεκτήματα της σχετικής

διασποράς ευνοούν σε κάποιο βαθμό την ανταγωνιστική θέση της ΔΕΗ.

Το ρίσκο να μην υλοποιηθεί άμεσα το πλάνο μιας τόσο σημαντικής εξαγοράς περιορίζεται μερικώς από το γεγονός ότι ο CEO της ΔΕΗ ήταν CEO της Enel Romania.

Σε ένα σύνθετο περιβάλλον, η ΔΕΗ κατάφερε το 2022 αξιόλογες επιδόσεις και αναμένουμε η Enel Romania να προσθέσει σημαντική διασπορά στις δραστηριότητες.

Με την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης, τα περιουσιακά στοιχεία της Ρουμανίας θα έχουν θετική επίπτωση στο επιχειρηματικό προφίλ ρίσκου της ΔΕΗ.

Η συναλλαγή προσφέρει έκθεση σε διαφορετικό μείγμα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, ένα εξαιρετικά διευρυμένο χαρτοφυλάκιο οικιακών πελατών και έκθεση σε διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να μειώσει θετικά το προφίλ κινδύνου του ομίλου και ενδεχομένως να βελτιώσει τις δραστηριότητες διαχείρισης ενέργειας.

H εταιρεία διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μακροπρόθεσμο δάνειο περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Η διοικητική ομάδα της ΔΕΗ είναι σχετικά νέα και έχει ήδη δείξει έμπρακτα αποτελέσματα στη μείωση του ρίσκου από τις δραστηριότητες της εταιρείας, ιδίως όσον αφορά στη διαχείριση της σημαντικής μεταβλητότητας της ενεργειακής αγοράς, τη διαχείριση των απαιτήσεων και την επίτευξη των βασικών στόχων που τίθενται από το νέο ενεργειακό σχέδιο.

Οι δραστηριότητες του Δικτύου Διανομής (50% του EBITDA της Enel Romania) έχει διαχειρίσιμο ρίσκο, καθώς εκτιμούμε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ρουμανίας δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από το αντίστοιχο ελληνικό. Αυτό οφείλεται στην επαρκή και έγκαιρη ανάκτηση του μεγαλύτερου μέρους του κόστους και στις αναμενόμενες περαιτέρω βελτιώσεις στην επόμενη ρουμανική ρυθμιστική περίοδο που αρχίζει το 2024.

Το σχόλιο της FITCH

H αξιολόγηση της ΔΕΗ «b+» Standalone Credit Profile (SCP), με την εξαγορά της Enel Romania αντανακλά την ανθεκτικότητα στις επιδόσεις των ταμειακών ροών, που προκύπτουν και το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2022-2025.

Το καθετοποιημένο παραγωγικό μοντέλο και η αυξανόμενη συνεισφορά από ΑΠΕ θα βοηθήσουν στη σταδιακή μείωση των κινδύνων από την μεταβλητότητα στη χονδρική αγορά και στις συνεχιζόμενες παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα και Ρουμανία.

Θεωρούμε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για να αντιμετωπιστούν επιχειρηματικές προκλήσεις και θα μπορούσαμε να δούμε δυνητικά θετική αναβάθμιση του Standalone Credit Profile σε περίπτωση επίτευξης του επιχειρηματικού σχεδίου της Διοίκησης.

Η συναλλαγή θα επιταχύνει τη δυναμικότητα των ΑΠΕ και θα προσθέσει γεωγραφική διασπορά, ενισχύοντας τις πηγές των ρυθμιζόμενων και ημι-ρυθμιζόμενων ταμειακών ροών και κερδοφορίας.

 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου