Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Συνολικά 76 επενδυτικά σχέδια εργολάβων της ΔΕΗ μπήκαν στο πρόγραμμα στήριξης ΜμΕ στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης


Την ένταξη επιπλέον εννέα επενδυτικών σχεδίων στη Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων

χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας», ανακοίνωσε προ ημερών ο  ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής του Συμφωνίας με το Πράσινο Ταμείο

Οι 9 προτάσεις υποβλήθηκαν από ισάριθμες επιχειρήσεις, με συνολική Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) 1.264.800,00 €. 

Τα 9 επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις ΠΕ Κοζάνης-Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, τα  έξι εξ’ αυτών θα υλοποιηθούν από υπεργολάβους της ΔΕΗ με συνολική Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση)  784.800,00€ και τα τρία από εργολάβους της ΔΕΗ με συνολική Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) 480.000,00€.

Με την ανωτέρω απόφαση ολοκληρώθηκε πλήρως η διαδικασία αξιολόγησης για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν.  

Συνολικά έχουν ενταχθεί στη Δράση 76 επενδυτικά σχέδια ισάριθμων Δικαιούχων επιχειρήσεων με συνολική δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 10,31 εκ.€, εκ των οποίων 45 με δημόσια δαπάνη 6,28εκ € θα υλοποιηθούν από εργολάβους και 31 με δημόσια δαπάνη 4,02 εκ. € από υπεργολάβους της ΔΕΗ.

Ως προς τόπο υλοποίησης των έργων  η κατανομή έχει ως εξής:

-Π.Ε. Κοζάνης: 63 εντάξεις, με δημόσια δαπάνη ύψους 8,57 εκατ. ευρώ

-Π.Ε. Φλώρινας: 9 εντάξεις, με δημόσια δαπάνη ύψους 1,1 εκατ. ευρώ

-Δήμος Μεγαλόπολης: 4 εντάξεις, με δημόσια δαπάνη ύψους 0,63 εκατ. Ευρώ

Ως προς το μέγεθος των ενταγμένων επιχειρήσεων η κατανομή είναι η ακόλουθη:

-Πολύ μικρή (έως 10 άτομα): 58 εντάξεις, με δημόσια δαπάνη ύψους 7,66 εκατ. ευρώ

-Μικρή (10-50 άτομα): 10 εντάξεις, με δημόσια δαπάνη ύψους 1,37 εκατ. ευρώ

-Μεσαία (50-250 άτομα): 8 εντάξεις, με δημόσια δαπάνη ύψους 1,28 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη δράση απευθυνόταν σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, των οποίων η δραστηριότητα αφορά στην εκτέλεση εργασιών, την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών άμεσα προς τη ΔΕΗ ή/και έμμεσα προς υπεργολάβους που έχουν συνάψει συμβάσεις με τη ΔΕΗ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στηρίζει και ενισχύει τις επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα προϊόντα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκτελούμενες εργασίες τους, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τη ΔΕΗ και συνολικά από τις λιγνιτικές δραστηριότητες σε βάθος πενταετίας.

 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου