Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση του Σωματείου “Η Ένωση” σχετικά με την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ 2015

enosi
Συναδέλφοισες – οι,
Μετά την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ 2015, καθημερινά δεχόμαστε αρνητική κριτική στους χώρους εργασίας και όχι μόνο, για την καταβολή των αναδρομικών προσαυξήσεων βάρδιας σε συνδικαλιστικά στελέχη, για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης  ΕΣΣΕ  2012 -2015.
Θέλουμε να κάνουμε σε όλους  γνωστό ότι, ως Σωματείο ήμασταν αντίθετοι και μάλιστα κατά την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ, υπογράψαμε με επιφύλαξη και το συγκεκριμένο άρθρο 3 στις λοιπές ρυθμίσεις τελευταία παράγραφο.
Επίσης έχουμε αποστείλει δύο επιστολές, την μία στις 10 -3 – 2015 με Αρ. Πρωτ: 4459 και την δεύτερη στις 20 – 4 – 2015 με Αρ. Πρωτ:  4561 , προς τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων όπου ζητάμε να μας απαντήσει εγγράφως, πως οι δύο  συγκεκριμένοι συνδικαλιστές του πρωτοβάθμιου σωματείου Σπάρτακος (πρόεδρος και γεν. γραμματέας), δικαιούνται τα αναδρομικά των προσαυξήσεων της βάρδιας, χωρίς να έχουν καμία δικαστική  απόφαση.
Επίσης με τις επιστολές μας επισημαίνουμε ότι, δεν μπορεί η διοίκηση με μεγάλη ευκολία να  καταβάλλει  μέσω της νέας ΕΣΣΕ αναδρομικά σε συνδικαλιστικά στελέχη της προηγούμενης τριετίας, με το επιχείρημα ότι, αυτοί υπέστησαν βλαπτική μισθολογική μεταβολή κάνοντας  χρήση συνδικαλιστικής άδειας  και να μην  καταβάλλει τις προσαυξήσεις της  βάρδιας σε αρκετούς συναδέλφους από  το  2012   έως  και  σήμερα,   που    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ       είχαν      υποστεί     και     αυτοί      βλαπτική
 
μισθολογική και οικονομική μεταβολή,  λόγω  μακροχρόνιας  ασθένειας ,
 
Συναδέλφοισες – οι,
Ως Σωματείο είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε την κριτική σας.
Όμως θα πρέπει η κριτική σας για το συγκεκριμένο ζήτημα   να γίνετε και να απευθύνετε σ’αυτούς που  τους αποδόθηκαν τα αναδρομικά.
Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του, όχι μόνο συνδικαλιστικά αλλά και ΗΘΙΚΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου