Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Τα «ψιλά γράμματα» της ρήτρας ρύπων – Οδηγεί μόνον σε αυξήσεις και ποτέ σε μειώσεις – Πως θα γίνει η εφαρμογή του μέτρου

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην εισήγηση του κ. Στάσση προς το Δ.Σ. της ΔΕΗ, η ρήτρα αναπροσαρμογής CO2 θα είναι μια χρέωση που θα προκύπτει με την ίδια μεθοδολογία που ισχύει και σήμερα για την Υψηλή και τη Μέση Τάση.
Υπάρχει δηλαδή ένας τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η
μοναδιαία χρέωση του Κόστους Εκπομπών CO2, καθώς και μια ορισμένη διαδικασία με την οποία προκύπτει πότε ενεργοποιείται η ρήτρα. Συγκεκριμένα όταν η μέση τιμή των δικαιωμάτων ρύπων του προηγούμενου μήνα είναι πάνω από 10% υψηλότερη από την τρέχουσα μοναδιαία χρέωση.
Η μοναδιαία χρέωση που θα λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς είναι αυτή που υπολογίζει σήμερα η ΔΕΗ (15,68 ευρώ ανά Μεγαβατώρα στη Χαμηλή Τάση) και γι’αυτό δεν θα υπάρχει άμεσα κάποια επιβάρυνση από την θέσπιση της ρήτρας. Επιβάρυνση θα υπάρξει όταν και αν αυξηθούν διεθνώς οι τιμές των δικαιωμάτων CO2.
Όμως, η ρήτρα μπορεί να προκαλέσει μόνον αυξήσεις και όχι μειώσεις… Δηλαδή αν συνεχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές των ρύπων θα έχουμε αυξήσεις. Αν όμως πέσουν δεν θα έχουμε μειώσεις.
Ειδικότερα, η εισήγηση του κ. Στάσση προς το Δ.Σ. αναφέρει ρητά ότι «η Ρήτρα θα ενεργοποιείται στην περίπτωση που με τη ισχύουσα μεθοδολογία υπολογισμού της Μοναδιαίας Χρέωσης του Κόστους Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 για τη Χαμηλή Τάση προκύψει τιμή χρέωσης μεγαλύτερη από την προαναφερόμενη τρέχουσα τιμή χρέωσης CO2 και θα χρεώνεται η θετική διαφορά των δύο τιμών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η εν λόγω ρήτρα δεν θα ενεργοποιείται».
Μάλιστα, για την επιπλέον αυτή χρέωση δεν θα υπάρχει καμία εκπτωτική πολιτική, ούτε το 5% που έχει μείνει, πλέον, ως έκπτωση συνέπειας. Η πλήρης κατάργηση της έκπτωσης συνέπειας, όσον αφορά τη χρέωση από τη Ρήτρα ρύπων, θα εφαρμοστεί και για τη Μέση Τάση.
Στους τιμοκαταλόγους της ΔΕΗ, πάντως, η χρέωση που θα προκύπτει από τη Ρήτρα θα αναφέρεται διακριτά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ρήτρα ρύπων, όπως έχει εφαρμοστεί από τη ΔΕΗ για την Υψηλή και Μέση Τάση έχει δεχθεί ισχυρή αμφισβήτηση, με την ΕΒΙΚΕΝ να κατηγορεί τη δημόσια επιχείρηση για αδιαφάνεια στον υπολογισμό της ρήτρας.
Μάλιστα η ΡΑΕ φέρεται να έχει στείλει σχετική επιστολή στη ΔΕΗ που την εγκαλεί για ελλιπή τεκμηρίωση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται και χρεώνεται η Ρήτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου