Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για μασουρας κωστας
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Την Πέμπτη 27Απριλίου 2017 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:
1.   Υποβολή προς έγκριση νέων πρότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων και την κατάρτιση συμβάσεων έργων.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
2.   Διαγωνισμός αριθ.502505/4.8.2015 για την προμήθεια
εξαρτημάτων του συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 3χ70 mm2 AL+54,6 mm2 AAAC+25 mm2AL.
-Ματαίωση της προμήθειας είδους του πιο πάνω διαγωνισμού.
-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών αυτού.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
3.   Υποβολή προς έγκριση καταβολής αποδοχών στους μισθωτούς της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για τις οφειλόμενες ημέρες κανονικής άδειας των ετών 2013 έως και 2016.
Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.
Σημείωση: Ψήφισα υπέρ προκειμένου να αποφευχθούν ένδικες αξιώσεις συναδέλφων κατά της Εταιρείας, εφόσον δεν χορηγήθηκε η κανονική άδεια με ευθύνη του εργοδότη στη λήξη του ημερολογιακού έτους η οποία δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος (ακόμα και σε περίπτωση που δεν την έχει ζητήσει ο μισθωτός) και ως εκ τούτου είναι υποχρέωση της..
Εταιρίας να καταβάλλει τις αποδοχές αδείας.
Υπάρχουν βέβαια και οι Διοικητικές ευθύνες όσων έχουν την παρακολούθηση χορήγησης των κανονικών αδειών στις Μονάδες που εποπτεύουν σύμφωνα με την απόφαση ΔΝΣ66/2015. Παράλληλα πρέπει να ληφθεί Διοικητική μέριμνα σε όσους αποκλίνουν των υποδείξεων ώστε να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.
Επίσης με το Ν.4254/2014 προστέθηκε η υποχρέωση στον εργοδότη να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» εντός του μήνα Ιανουαρίου, με τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν ετήσια άδεια καθώς και το επίδομα αδείας του προηγούμενου ημερολογιακού  έτους.
Τέλος εκτός από τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης ζήτησα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κον Χατζηαργυρίου να ενημερωθούμε για τα αποθέματα των υλικών , τις ελλείψεις και το χρόνο προμήθειας, κάτι που έγινε αποδεκτό και θα γίνει παρουσίαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο επόμενο Δ.Σ. ενώ έθεσα στον Πρόεδρο την αναγκαιότητα κατάρτισης ενός πλάνου εκπαίδευσης του προσωπικού ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε με τη σταδιακή ολοκλήρωση των στρατηγικών έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου