Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Συντάξεις, μετατάξεις και εθελούσια στα πρότυπα ΟΤΕ για 5.000 εργαζόμενους της ΔΕΗ

 Αποτέλεσμα εικόνας για δεη


Σταδιακό κλείσιμο των 14 ρυπογόνων μονάδων της ΔΕΗ, χωρίς να απολυθούν εργαζόμενοι ανακοίνωσε σήμερα η επιχείρηση κατά την παρουσίαση του προγράμματος εκσυγχρονισμού της. 

Ρεπορτάζ: Νίκος Υποφάντης

Σταδιακό κλείσιμο των 14 ρυπογόνων μονάδων της ΔΕΗ, χωρίς να απολυθούν εργαζόμενοι ανακοίνωσε σήμερα η επιχείρηση κατά την παρουσίαση του προγράμματος εκσυγχρονισμού της. «Έως το 2024 θα έχουν μείνει στην ΔΕΗ περί τις 11.500 εργαζόμενοι και θα
έχουν προστεθεί 1.000 μεγαβάτ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δε θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Είτε θα μεταταχθούν εντός της ΔΕΗ και του δημοσίου, είτε θα βγουν στην σύνταξη, είτε θα υπάρξουν προγράμματα εθελουσίας εξόδου, στα πρότυπα του ΟΤΕ 2012-2014. Ωστόσο δεν υπάρχει μέριμνα ακόμα για τις περίπου 2000 εργαζόμενους που αξιοποιούνται εργολαβικά από την ΔΕΗ», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στασσής.

«Θα στηρίξουμε την κυβέρνηση στο πρόγραμμα αλλαγής του ενεργειακού μίγματος και ευελπιστούμε να αξιοποιήσουν μέρος από τα 100 δισ. ευρώ που διαθέτει σε 6 χώρες η Ευρώπη για τον σκοπό αυτό» συμπλήρωσε ο Γιώργος Στασσής ενώ ανέφερε ότι αν θέλει ο ΑΔΜΗΕ να κρατήσει μονάδες λιγνίτη για την ασφάλεια του συστήματος, ας πληρώσει την ζημιά στην ΔΕΗ και οι μονάδες θα μείνουν.

Aναλυτικά το σχέδιο για τη νέα ΔΕΗ προβλέπει:Από την αβεβαιότητα στην βιώσιμη ανάπτυξη

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ περιγράφει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης και στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: .

Α) Την εφαρμογή ενός “Green deal” στην ηλεκτροπαραγωγή, με την επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των αντίστοιχων ορυχείων και ανάδειξη των ΑΠΕ ως τη νέα κυρίαρχη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας. Πολιτική που ακολουθεί την τάση που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και είναι σύμφωνη με τους κοινοτικούς και εθνικούς στόχους για μείωση των  εκπομπών ρύπων.

Β) Την Ψηφιοποίηση και λειτουργική αποτελεσματικότητα της ΔΕΗ για την  επίτευξη συνεργειών μείωσης του κόστους και αύξησης των εσόδων με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς.

Γ) Την επέκταση της επιχείρησης σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Με επίκεντρο τον πελάτη και με έμφαση τόσο στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, όπως η ηλεκτροκίνηση.

Αναλυτικά:

Απολιγνιτοποίηση: «Πράσινη συμφωνία» στην ηλεκτροπαραγωγή Η ΔΕΗ αφήνει πίσω της την εποχή του λιγνίτη η οποία επιβαρύνει τόσο την επιχείριση όσο και το περιβάλλον και προχωρά σε
νέες πιο φιλικές μορφές ενέργειας. …με σεβασμό στο περιβάλλον. Το ποσοστό παραγόμενης ενέργειας από λιγνίτη θα πέσει από το 37% σήμερα στο 8% το 2024. Και αντίστοιχα οι εκπομπές ρύπου CO2 από 20 εκατ. τόνοι σήμερα σε περίπου 5 εκατ. τόνους το 2024. Η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων θα γίνει σταδιακά ώστε να μην κινδυνεύσει το σύστημα της χώρας και περιλαμβάνει την απόσυρση ρυπογόνων μονάδων ισχύος περίπου 3,4 GW έως το 2023.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την απόσυρση:


    2020: Αμύνταιο 1-2
    2021: Καρδιά 3-4
    2022: Μεγαλόπολη 3 και Αγ. Δημήτριος 1-4
    2023: Μεγαλόπολη 4, Μελίτη 1 και Αγ. Δημήτριος 5.
    ο 2022 εντάσσεται στο σύστημα η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί με λιγνίτη έως το 2028 και στη συνέχεια θα  λειτουργήσει με διαφορετικό μείγμα καυσίμου.


Εργαζόμενοι: Η ΔΕΗ θα δρομολογήσει προγράμματα μετακίνησης και επανειδίκευσης εργατικού δυναμικού, προγράμματα συνταξιοδότησης και προγράμματα εθελούσιας εξόδου, σε συνεργασία με τους ίδιους τους εργαζόμενους και αυτοχρηματοδοτούμενα από την ίδια την επιχείρηση. από 15.526 το 2018 και 15.300 το 2019 προβλέπεται να μειωθούν σε 11.500 το 2024. Στο διάστημα αυτό προβλέπονται 4.500 αποχωρήσεις και 800 προσλήψεις. Το 60% των εργαζόμενων θα φύγει με συνταξιοδότηση ενώ για το υπόλοιπο 40% αφού εξαντληθούν οι άλλες επιλογές (μεταφορά σε άλλες υπηρεσίες της ΔΕΗ, μετάταξη στο Δημόσιο κλπ.) θα εφαρμοστεί εθελουσία έξοδος με όρους που θα συμφωνηθούν με τη ΓΕΝΟΠ, στα πρότυπα αντίστοιχου προγράμματος του ΟΤΕ

Αυξάνονται οι επενδύσεις σε ΑΠΕ

Το πλάνο για τη νέα ΔΕΗ περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Από 10% του συνόλου των επενδύσεων της επιχείρησης για το 2019, ανεβαίνει στο 25% για το 2020 με στόχο να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι από 2% μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στις ΑΠΕ το 2019, να κατέχει το 10-20% το 2024 με επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ 1 GW έως το 2024.

Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας. Με επενδύσεις για την αναβάθμιση των δικτύων. Οι επενδύσεις στα δίκτυα αυξάνονται (από 20% το 2019 σε 30% το 2020) στόχο την εισαγωγή εργαλείων όπως έξυπνοι μετρητές, αυτόματοι διακόπτες, συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών κ.α.

Με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις λειτουργίες για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η άντληση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, η καθοδήγηση των εργαζομένων και η
εμπειρία των πελατών. Με βελτίωση του πλαισίου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να προσελκύσει η ΔΕΗ στελέχη με ειδικές δεξιότητες και να δημιουργήσει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους τομείς Με μια νέα πολιτική λιανικής με επίκεντρο τον πελάτη η οποία περιλαμβάνει:

- Νέα συνδυαστικά προϊόντα και ευέλικτα πακέτα για τους καταναλωτές
με καλύτερες τιμές
- Ενεργειακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο πρότυπο των σύγχρονων
παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς.
- Αναβάθμιση της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας
- Εισαγωγή σύγχρονων ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας με στόχο την
καλύτερη εξυπηρέτησή τους
- Δημιουργία υποδομών για την είσπραξη οφειλών τόσο εσωτερικά, όσο
και σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους

Προχωρά η ηλεκτροκίνηση

Η ΔΕΗ θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης ακολουθώντας την αυξανόμενη διεθνή τάση. Η ΔΕΗ εισέρχεται δυναμικά στη συγκεκριμένη αγορά και προχωρά άμεσα στην τοποθέτηση 1.000 σταθμών φόρτισης σε όλη την Ελλάδα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και περίπου 10.000 σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα.

Βιοσιμώτητα

Η εταιρεία, για την οποία τον Μάρτιο του 2019 υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για τη βιωσιμότητά της, κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της ανέφερε ο Γιώργος Στασσής. Η πολιτική των
τελευταίων μηνών (κατάργηση ΝΟΜΕ, αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής,νέα προϊόντα, είσπραξη οφειλών, διακανονισμούς, κ.α.) αποφέρει
αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα:

- Την αντιστροφή της καθοδικής πορείας της κερδοφορίας της εταιρείας και την επαναφορά των ταμειακών ροών.
- Την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στα επίπεδα των 320-370 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 208 εκατ. ευρώ το 2018. Υπολογίζεται πως με τα μέτρα του Σεπτεμβρίου θα βελτιωθεί κατά €100 εκατ. η λειτουργική κερδοφορία στο τέλος του έτους.
- Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης από CCC+ σε Β-.
- Άρση της επισήμανσης των Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με την «ουσιώδη αβεβαιότητα συνέχισης δραστηριοτήτων» και πιστοποίηση της ανοδικής πορείας της εταιρείας.

Από τη δυσκίνητη γραφειοκρατική διοίκηση, στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της εταιρείας.

Με το νέο νόμο για την αναδιάρθωση της αγοράς ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ (4643/2019), έγινε το δεύτερο μεγάλο βήμα που αφορά στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Με τις αλλαγές που ψηφίστηκαν δίνονται λύσεις σε χρόνια δομικά προβλήματα της εταιρείας. Περιορίζονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που υποχρέωναν την ΔΕΗ να λειτουργεί με όρους παλαιού Δημοσίου και ενισχύεται η ευελιξία και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζεται συνολικά η αγορά ενέργειας στη χώρα μας.

Πηγή: https://www.skai.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου