Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Αιχμές του ΕΣΑΗ για συστηματική πώληση από τη ΔΕΗ της υδροηλεκτρικής παραγωγής κάτω του κόστους

Αιχμές του ΕΣΑΗ για συστηματική πώληση από τη ΔΕΗ της υδροηλεκτρικής παραγωγής κάτω του κόστους
O Σύνδεσμος υποστηρίζει τη θέσπιση διαδικασιών στενής παρακολούθησης (market monitoring) της αγοράς, από τους τρεις φορές, ΡΑΕ, Χρηματιστήριο Ενέργειας και ΑΔΜΗΕ    
Αιχμές κατά της ΔΕΗ για συστηματική πώληση ενέργειας κάτω του κόστους κυρίως από τις υδροηλεκτρικές μονάδες
περιέχει το σχόλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) επί του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και ειδικά σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των αγορών του Target Model.
Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, η μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για τον καταναλωτή κατά την δεκαετία 2020-2030, από τα τρέχοντα επίπεδα, έστω και  κατ’ ελάχιστον  μπορεί να εγγυηθεί η λειτουργία των ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας με την προϋπόθεση,  όμως ότι  θα εφαρμόζονται αυστηρά οι κανόνες ανταγωνισμού και ότι οι αγορές θα παρακολουθούνται στενά από τις εποπτικές αρχές,  ιδιαίτερα για πρακτικές όπως η συστηματική πώληση ενέργειας κάτω του κόστους κυρίως από υδροηλεκτρικές μονάδες.

Αναγκαία η ανάλυση της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων

O ΕΣΑΗ υποστηρίζει τη θέσπιση διαδικασιών στενής παρακολούθησης (market monitoring) από τους τρεις φορές, ΡΑΕ, Χρηματιστήριο Ενέργειας και ΑΔΜΗΕ για την αποφυγή πρακτικών όπως η συστηματική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική  σε τιμές κάτω του κόστους, κυρίως από υδροηλεκτρικά.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα κατά τη διαδικασία παρακολούθησης είναι φυσικά η συστηματική πώληση ενέργειας κάτω από το κόστος» και προσθέτει: «Για αυτό και διαφωνούμε με την αναφορά του ΕΣΕΚ για ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης δεικτών της αγοράς.
Αυτό που έχει σημασία είναι όχι οι δείκτες συγκέντρωσης αλλά η ανάλυση της συμπεριφοράς των Συμμετεχόντων (bidding behavior) και ο εντοπισμός αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών».

Προτάσεις

Ο ΕΣΑΗ ανησυχεί για τον κίνδυνο αθέμιτων πρακτικών και στρεβλώσεων στη νέα αγορά και γι αυτό και προτείνει :

-Υδροηλεκτρικές μονάδες:  Διατήρηση στη νέα αγορά της μεθοδολογίας υπολογισμού του μεταβλητού κόστους των υδροηλεκτρικών μονάδων. Αυτή η τιμή προφανώς δεν θα λειτουργεί ως κατώφλι προσφοράς, αλλά θα χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν γίνεται και από τις υδροηλεκτρικές μονάδες συστηματική πώληση κάτω από το κόστος. Παράλληλα πρέπει να αναπτυχθεί ρεαλιστική μεθοδολογία για την αποτύπωση της πραγματικής διαθέσιμης ισχύος των υδροηλεκτρικών μονάδων σε ημερήσια βάση.
-Διασφάλιση επαρκούς ενεργειακής ρευστότητας : Πολύ σημαντικό είναι επίσης να διασφαλιστεί επαρκής ενεργειακή ρευστότητα στη νέα Αγορά της Επόμενης Ημέρας, έτσι ώστε αυτή να παράγει ρεαλιστικά οικονομικά σήματα. Εάν, με τα δεδομένα μεγέθη των Συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά, μεγάλο μέρος της ζήτησης καλυφθεί με διμερή συμβόλαια φυσικής παράδοσης τότε η Αγορά της Επόμενης Ημέρας θα καταλήξει να είναι μια ρηχή και μη ανταγωνιστική αγορά. Για αυτό τον λόγο, o EΣΑΗ προτείνει να τεθεί  πλαφόν ( μονοψήφιο ποσοστό)  στις συναλλαγές που μπορεί να κάνει ένας μεγάλος προμηθευτής, υπονοώντας προφανώς  τη ΔΕΗ,  σε φυσικά ή χρηματοοικονομικά ενεργειακά προιόντα είτε με διμερή συμβόλαια είτε μέσω ιδίων συναλλαγών, εντός ή εκτός των οργανωμένων αγορών.
-Market Monitoring :  Λειτουργία διαδικασιών και μονάδων για την παρακολούθηση της αγοράς (market monitoring) από τη ΡΑΕ, το ΕΧΕ και τον ΑΔΜΗΕ. Σε κάθε περίπτωση οι προαναφερόμενες διαδικασίες και μηχανισμοί θα πρέπει να έχουν δοκιμασθεί για πολύμηνο χρονικό διάστημα πριν την επίσημη μετάβαση στο νέο Μοντέλο Στόχο δημοσιεύοντας τα ευρήματα που προέκυψαν από την περίοδο δοκιμών.

O ΕΣΑΗ πιστεύει ότι την επόμενη δεκαετία θα αλλάξει άρδην το τοπίο και στη λιανική αγορά και θεωρεί ότι για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να ενδυναμωθεί ο ρόλος του Προμηθευτή  με κατάργηση χρεώσεων από το ανταγωνιστικό σκέλος που δημιουργούν επισφάλειες στην οικονομικότητα της δράσης του και με διευρυμένη παροχή υπηρεσιών μέσω του λογαριασμού που εκδίδει προς τον τελικό καταναλωτή.


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου