Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Στα 31,6 ευρώ/MWh το τιμολόγιο της ΔΕΗ στην Αλουμίνιον της Ελλάδος

Σε σύμβαση τετραετούς διάρκειας, από το 2016 ως το 2020 φαίνεται ότι θα καταλήξει η συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και της Αλουμίνιον της Ελλάδος, που θα δώσει ένα τέλος στη μακρόχρονη διένεξη των δύο εταιριών για την τιμή του ρεύματος.

της Μανταλένας Πίου

Η νέα τιμή στην οποία δεν περιλαμβάνονται το κόστος ρύπων και του δικτύου, φαίνεται να διαμορφώνεται αρκετά  κοντά στην τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ) τα 37,35 ευρώ ανά Mwh, τιμή η οποία περιλαμβάνει και το κόστος ρύπων, με την προυπόθεση ότι θα τηρηθούν ορισμένοι όροι.  
Αυτό τουλάχιστον προοκύπτει από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, στην πρόσφατη
συνεδρίασή του και η οποία θα κατατεθεί ως εισήγηση στην  έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιείται για τη σύμβαση με την Αλουμίνιον,  στις 5 Οκτωβρίου.
Ας σημειωθεί ότι οι συμφωνίες της ΔΕΗ για τα τιμολόγια ρεύματος των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της υποδόσης των 2,8 δισ. ευρώ του δανείου.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ, η «Αλουμίνιον» πετυχαίνει έκπτωση που φθάνει ως  48% επί της τιμής του ρεύματος στην Υψηλή Τάση των 57,57 ευρώ/ Mwh, με την προϋπόθεση ότι θα προπληρώσει 100 εκατ. ευρώ για τις παραδόσεις ηλεκτρισμού της περιόδου από 1/7/2016 ως 30/06/2017 εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η απόφαση προβλέπει επίσης προσαυξήσεις ανάλογα με την διαμόρφωση της τιμής του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME)
'Οσο για τη χρονική περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 30/6/2016 η εισήγηση του ΔΣ της ΔΕΗ προς τη γενική συνέλευση προβλέπει ότι η τιμή πώλησης καθορίζεται στα 36,6 ευρώ/MWh, συν τη χρέωση των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων.
Aναλυτικότερα, τα κυριότερα σημεία της απόφασης έχουν ως εξής :
Oροι Τιμολόγησης
Οι κάτωθι όροι τιμολόγησης ισχύουν από 1/7/2016 ως 31/12/2020
Η χρέωση του πελάτη  γίνεται σύμφωνα με τους όρους του τιμολογίου ΥΤ-1
Επί της χρέωσης του ανταγωνιστικού σκέλους ενέργειας εφαρμόζονται οι ακόλουθες εκπτώσεις : Eκπτωση όγκου 25% και έκπτωση λόγω ειδικών καταναλωτικών χαρακτηριστικών 8%, δηλαδή συνολική έκπτωση 33%
Επί της τιμής που προκύπτει εφαρμόζεται πρόσθετη έκπτωση προπληρωμής και εμπρόθεσμης εξόφλησης 15% αν σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Προπληρωμή 100 εκατ. ευρώ για τις καταναλώσεις από 1/7/16 ως 30/6/17 εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
β) για τις καταναλώσεις από 1/7/2017 ως 30/6/2018 και για τα επόμενα συμβατικά έτη με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα εξοφλεί πλήρως και εγκαίρως το μηνιαίο τιμολόγιο ηλεκτρισμού, ο πελάτης θα πρέπει να προπληρώνει ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας συν το CO 2, υπολογιζόμενου με βάση την κατανάλωση του εκάστοτε προηγούμενου συμβατικού έτους.
γ) προσαύξηση του ανταγωνιστικού σκέλους με βάση την τιμή του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου.  Η χρέωση που προκύπτει με βάση τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν παραμένει σταθερή για τιμή στο LME χαμηλότερη ή ή ίση μετα 1.800 δολ/τόνο. Για τιμή στο LME άνω των 1.800 δολ/τόνο και μέχρι τα 3.300 δολ/τόνο η χρέωση προσαυξάνεται κατά 1,25 ευρώ/MWh ανά 100 δολάρια αύξησης της τιμής του LME
δ) Για τιμή LME υψηλότερη από τα 3.300 δολ/τόνο, η προκύπτουσα χρέωση παραμένει σταθερή στο ποσό της προηγούμενης παραγράφου.
Η τιμολόγηση της προσαύξησης με βάση τις τιμές του αλουμινίου στο LME θα γίνεται σε ξεχωριστό τιμολόγιο
Τέλος, στο πλαίσιο της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς για τον προσδιορισμό της τιμής κατά την περίοδο από 1/1/2014 ως 30/5/2016 τα δύο μέρη θα συμφωνήσουν ότι θα εκκαθαριστεί στα 36,6 ευρώ/MWh πλέον χρέωσης CO2.

http://www.businessenergy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου