Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Το υπερ-ταμείο είναι σύμφωνα με το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε χθες, η Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, η οποία έχει επιμέρους θυγατρικές. Μία από τις θυγατρικές είναι η Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), στην οποία περνούν οι ΔΕΚΟ.


Το άρθρο 201 αναφέρει ρητά πως η μητρική εταιρεία, αλλά και οι θυγατρικές της μπορούν, όχι μόνο να αξιοποιούν, αλλά και να αποκρατικοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία.  «Προκειμένου να προβούν σε ιδιωτικοποίηση περιουσιακών τους στοιχείων, η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της (εξαιρουμένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) δύναται να προβαίνουν ενδεικτικά στην πώλησή τους, τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων πι αυτων ή την εισφορά των τελευταίων σε ανώνυμες εταιρίες ΑΕ ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και στην συνεπακόλουθη πώληση των σχετικών μετοχών σε τρίτους» αναφέρει το επίμαχο άρθρο, για να συνεχίσει σε άλλο σημείο: «Η εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της (εξαιρουμένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) δύναται επιπλέον να προβαίνουν σε μίσθωση των περιουσιακών τους στοιχείων, την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ή αξιοποίησής τους…».

Αν η διοίκηση της ΔΕΗ είχε μέχρι σήμερα πολιτικό προϊστάμενο τον υπουργό Ενέργειας, και υπαγόταν στον υπουργό Οικονομικών (βασικός μέτοχος), πλέον στην εξίσωση μπαίνουν νέα πρόσωπα, τα οποία και θα αποφασιστούν από κοινού με τους δανειστές. Αφενός ο επικεφαλής της ΕΔΗΣ, αφετέρου ο ισχυρός διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ. του νέου Ταμείου, ο οποίος και θα ασκεί το μάνατζμεντ, όντας παράλληλα άνθρωπος κοινής αποδοχής, κυβέρνησης και θεσμών, με ό,τι αυτό σημαίνει.
Αυτοί θα λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την από εδώ και πέρα πορεία των ΔΕΚΟ που ανήκουν στην ομπρέλα τους, επομένως και της ΔΕΗ, η διοίκηση της οποίας θα πρέπει να προσαρμόζεται στις αποφάσεις αυτές.
Πολλά και εύλογα ερωτήματα δημιουργούνται που θα απαντηθούν μόνο από τα πρόσωπα που θα αναλάβουν να στελεχώσουν το Ταμείο.
  • Τι ελευθερία κινήσεων θα έχει η διοίκηση της ΔΕΗ στο νέο Ταμείο;
  • Τι σημαίνει ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την ΕΔΗΣ “υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας”;
  • Τι είναι “το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων” που θα συντάσσεται μεταξύ της ΕΔΗΣ και κάθε ΔΕΚΟ προκειμένου το κράτος να πετύχει τους στρατηγικούς στόχους στον τομέα δράσης της επιχείρησης;
  • Τι σημαίνει προσδιορίζονται “δείκτες απόδοσης” της κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των σχετικών στρατηγικών στόχων;
  • Θα προβλέπεται κάποιου είδους “κόφτης” σε περίπτωση που αυτοί δεν επιτυγχάνονται;
  • Υπό ποιές προϋποθέσεις θα μπορεί να αλλάξει η διοίκηση μιας ΔΕΚΟ;

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, επιχειρούν με κάθε ευκαιρία να καθησυχάσουν τους εργαζομένους πως με την ένταξη στο νέο Ταμείο των ΔΕΚΟ δεν διακυβεύονται εργασιακές κατακτήσεις. Αυτή όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή, προβλέπει πως οι ΔΕΚΟ πρέπει να ανασυγκροτηθούν, και τούτο συνεπάγεται επώδυνες αλλαγές, που δεν αποκλείεται να αγγίξουν και ευαίσθητες εργασιακές χορδές, όπως σχεδόν πάντα συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Βρισκόμαστε επομένως ακόμη στην αρχή αλλαγών που δεν θα φανούν πριν από τον χειμώνα ή το επόμενο έτος, και που σε συνδυασμό με τις ανατροπές που αναμένεται να φέρουν στην αγορά οι υποχρεωτικές δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας, και ο ανταγωνισμός των ιδιωτών, προϊδεάζουν για μια εντελώς διαφορετική από τη σημερινή εικόνα κατά τη διετία 2017-2018.


Με πληροφορίες από energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου