Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

Πώς οι νέοι παίκτες στο ρεύµα εξαφανίζουν την κυριαρχία της ΔΕΗ


Του Χάρη Φλουδόπουλου


Νέες εταιρείες φέρνουν καλύτερες τιµές και φρεσκάδα καινοτοµιών στην αγορά. Όµως αυτό δεν θα είναι η µόνη διαφορά στο µέλλον. Από τον πάροχο µέχρι τον τρόπο που καταναλώνουµε και πληρώνουµε την ηλεκτρική ενέργεια, τα πάντα θα είναι διαφορετικά. Με µεγάλο κερδισµένο τον καταναλωτή.
Από τις αρχές του χρόνου έχει συντελεστεί µια σηµαντική αλλαγή στην αγορά ηλεκτρισµού: οι 8 ενεργοί ιδιωτικοί
πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασαν αθροιστικά έπειτα
από αρκετά χρόνια το 10% της συνολικής αγοράς προµήθειας. Οι εταιρείες αυτές θα κληθούν το επόµενο διάστηµα να οδηγήσουν την αγορά στον στόχο που έχει τεθεί ώστε το µερίδιο της ΔΕΗ να πέσει κάτω από το 50% µέχρι το τέλος του 2019, δηλαδή σε 3 χρόνια και 3 µήνες.
Γιατί έχει τεθεί αυτός ο στόχος; Η απάντηση είναι απλή. Ο ανταγωνισµός, όπως έδειξε η εµπειρία σε άλλους κλάδους –όπως η τηλεφωνία–, αλλά και σε άλλες χώρες –όπως η Αγγλία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Σουηδία–, ωφελεί τον καταναλωτή, του προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερες τιµές. Επιπρόσθετα, η εµπειρία έδειξε ότι η απελευθέρωση περιόρισε τις αναποτελεσµατικότητες και τις σπατάλες και οδήγησε σε πιο αποδοτικά και ανταγωνιστικά σχήµατα, απελευθερώνοντας κεφάλαια για επενδύσεις σε πιο σύγχρονες υποδοµές µεταφοράς και διανοµής της ενέργειας. 
Ακόµα και στην Ελλάδα, όπου η αγορά βρίσκεται στα πρώτα στάδια της απελευθέρωσης, είδαµε το καλοκαίρι ένα πρώτο θετικό δείγµα, όταν, υπό την πίεση των εναλλακτικών παρόχων, η ΔΕΗ οδηγήθηκε να κάνει εκπτώσεις.
Όµως, ακόµα και έτσι, τα πακέτα που υπάρχουν στην αγορά από τους ιδιώτες παρόχους παραµένουν ανταγωνιστικότερα από τις χρεώσεις του κυρίαρχου παρόχου και δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να βρει τη λύση που του ταιριάζει: Στην αγορά πλέον κυκλοφορούν πολλά ανταγωνιστικά προγράµµατα, ανάλογα µε την κατηγορία τιµολογίου. Οι εκπτώσεις στη Χαµηλή Τάση φτάνουν ακόµα και το 20%, ενώ στη Μέση Τάση οι προσφερόµενες εκπτώσεις µπορεί να φτάσουν σε ακόµα µεγαλύτερα επίπεδα, ανάλογα µε το προφίλ κατανάλωσης. 

Προσαρµόζονται πιο γρήγορα
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των εναλλακτικών παρόχων δεν περιορίζεται στην τιµή. Σε µια σειρά από υπηρεσίες, που ξεκινούν από τη µορφή του λογαριασµού, τις δυνατότητες αποπληρωµής και το customer care, οι ιδιώτες έχουν καταφέρει ήδη να διαφοροποιήσουν το πακέτο που προσφέρουν σε σχέση µε τη ΔΕΗ. Παράλληλα, γίνονται τα πρώτα βήµατα ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του Ιnternet και του Ιnternet of Τhings, ιδιαίτερα στους επαγγελµατικούς πελάτες, µε σηµαντικά οφέλη και σε επίπεδο κόστους. Επίσης, µε έξυπνες εφαρµογές, ακόµα και από το κινητό, ο πελάτης µπορεί να καταχωρίσει µόνος του τις ενδείξεις του µετρητή και να έχει µηνιαίο λογαριασµό. Είναι σαφές ότι οι ιδιωτικές εταιρείες του κλάδου έχουν πολύ µεγαλύτερη ευελιξία και φέρνουν πιο γρήγορα στην ελληνική αγορά καινοτοµίες και νέες τάσεις, όπως συνέβη και σε άλλες αγορές όπου καταργήθηκε η κυριαρχία µιας (κρατικής) εταιρείας. 
Φωτογραφίες από το μέλλον 
Οι αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί σε πιο προηγµένες αγορές του εξωτερικού µάς δίνουν µια εικόνα για τις αλλαγές που θα έρθουν σύντοµα και στη χώρα µας. Για παράδειγµα, σε αγορές όπως της Γερµανίας και του Βελγίου είναι ευρύτατη η προσφορά συνδυαστικών πακέτων ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. 
Επίσης υπάρχουν και αναπτύσσονται (ακόµα και στην Ελλάδα) συνέργειες µε εταιρείες µε ανεπτυγµένα δίκτυα πωλήσεων, όπως, π.χ., τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών ειδών. Στη Γαλλία και τη Γερµανία, η EdF και η E.ΟΝ έχουν λανσάρει ειδικά προϊόντα, όπως τον έξυπνο θερµοστάτη, που επιτρέπει στον καταναλωτή να ρυθµίζει τη θερµοκρασία του σπιτιού του και όλα τα θερµαντικά και ψυκτικά συστήµατα από το κινητό ή το tablet του. 
Στην Ιταλία η Edison προσφέρει στους πελάτες της ειδικό εξοπλισµό (control kit), που τοποθετείται στο σπίτι και δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο της κατανάλωσης. 
Βασική τοµή, βεβαίως, για την ελληνική αγορά θα αποτελέσει η εγκατάσταση των έξυπνων µετρητών, που θα δώσουν τη δυνατότητα για real-time πληροφόρηση για την κατανάλωση, ενώ µέσω της χρήσης αρκετών εφαρµογών θα υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των συσκευών του σπιτιού ή της επιχείρησης, µε ενεργή συµµετοχή του καταναλωτή στη µείωση των εξόδων ρεύµατος.
Χρειάζεται, όμως, και σταθερότητα 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα αυτήν τη στιγµή, βεβαίως, είναι ότι οι ιδιώτες προµηθευτές δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον αγοράς όπου το πλαίσιο δεν είναι σταθερό, ενώ αρκετές νοµοθετικές ρυθµίσεις καθυστερούν, υπάρχει έλλειµµα ενηµέρωσης και εκπαίδευσης της συµπεριφοράς των καταναλωτών και συχνά εισάγονται έκτακτες ρυθµίσεις µε γνώµονα να καλυφθούν άλλες οικονοµικές "τρύπες". Κατά συνέπεια, οι προµηθευτές δεν µπορούν να χαράξουν µια µακροπρόθεσµη στρατηγική µε σταθερή τιµολογιακή πολιτική και, άρα, δεν επιτυγχάνεται η πραγµατική απελευθέρωση της αγοράς µε ορθολογικά κριτήρια. 
Για να συµβεί αυτό και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους παρόχους να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τη ΔΕΗ, θα χρησιµοποιηθεί ένα εργαλείο που έχει εφαρµοστεί και σε άλλες αγορές του εξωτερικού: οι περίφηµες δηµοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ. Μέσω αυτών, θα δίνεται στους προµηθευτές πρόσβαση σε χαµηλή τιµή σε φθηνή ενέργεια που παράγεται από λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές µονάδες. Η επιτυχία του εγχειρήµατος θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την τιµή που θα διαµορφωθεί. 
Εφόσον πράγµατι δοθεί ενέργεια σε ανταγωνιστικό κόστος στους ανεξάρτητους προµηθευτές, τότε θα ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτηµα για ισότιµο ανταγωνισµό στην προµήθεια και οι εταιρείες θα µπορέσουν να διαµορφώσουν καλύτερη και πιο σταθερή τιµολογιακή πολιτική για µεγαλύτερο αριθµό και κατηγορίες πελατών.
Ποιοι είναι οι παίκτες
Αυτήν τη στιγµή στην αγορά είναι ενεργές οι εξής εταιρείες προµήθειας: Ήρων (όµιλος ΓΕΚ Τέρνα, ENGIE, Qatar Petroleum), Protergia (όµιλος Μυτιληναίος), Elpedison (ΕΛΠΕ, Edison), Watt+Volt, Volterra (Sorgenia, J&P Άβαξ), Greek Environmental & Energy Network - GREEN (όµιλος Β. Βασιλειάδη), Novaera Energy (όµιλος Κοπελούζου), NRG Trading Ηouse (όµιλος Χανδρή).
Αναδημοσίευση από το αφιέρωμα Ενέργεια που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Forbes 
Δείτε όλο το αφιερώμα εδώ

ΠΗΓΗ http://www.capital.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου