Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

“Άνισος ανταγωνισμός” σε βάρος της ΔΕΗ οι χονδρικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κάτω του κόστους παραγωγής

Του ΚΙΜΩΝΑ ΣΤΕΡΙΩΤΗ Δρα, οικονομολόγου

Η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να πωλήσει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικά σε τιμές κάτω του “πραγματικού κόστους παραγωγής της” μέσω του αποκαλούμενου “μοντέλου ΝΟΜΕ”….
Πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση “άνισου ανταγωνισμού” που λειτουργεί μονομερώς σε βάρος της ΔΕΗ και σε όφελος αποκλειστικά όλων εκείνων των “ενεργειακών παικτών” που συμμετέχουν σε αυτές τις …Δημοπρασίες Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ
Το σχετικό “μοντέλο” υιοθετήθηκε με το 3ο Μνημόνιο και υποχρεώνει τη ΔΕΗ να πουλάει μεγάλο μέρος της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της, που θα την αγοράζουν άλλοι χονδρέμποροι ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε σταδιακά τα πέσει το μερίδιό της κάτω από το 50% του συνόλου, μαζί με με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιεί η ΔΕΗ.
 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
 Η πρώτη δημοπρασία έδειξε ότι δεν υπήρξε καθόλου ανταγωνισμός μεταξύ των χονδρεμπόρων:
Η Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίσθηκε στα 37,37 €/MWh και έκλεισε στις…. 37,50, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΔΕΗ…  Δηλαδή ο… “σκληρός ανταγωνισμός” δεν ανέβασε την Τιμή Εκκίνησης παρά μόνο κατά…. 0,13 €/MWh
Η σύγκριση των Χονδρικών Τιμών στην Ελλάδα (για τη συγκριμένη πώληση από τη ΔΕΗ) και τις Τιμές Χονδρικής που διαμορφώνονται σήμερα στις σημαντικότερες αγορές της Ευρώπης προκύπτουν τα ακόλουθα:
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ:
ΓΑΛΛΙΑ…………………….    61,49 € MWh    (26.10.16)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ΑΥΣΤΡΙΑ…        39,60  € MWh   (26.10.16)
ΕΛΒΕΤΙΑ……………………  66,99  € MWh    (26.10.16)
ΕΛΛΑΔΑ (ΔΕΗ)……………   37,13   € MWh   (25.10.16)
1) Οι Χονδρικές Τιμές της ΔΕΗ (που της επιβλήθηκαν…) διαμορφώθηκαν σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, καθώς ήταν και ο ΜΟΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ….
2) ΟΙ Χονδρικές Τιμές στις μεγαλύτερες Χονδρεμπρικές Αγορές της Ευρώπης είναι στο σύνολό τους πολύ υψηλότερες από αυτές της ΔΕΗ… Όμως οι Χονδρικές Τιμές διαμορφώθηκαν μεταξύ Μεγάλου Αριθμού Αγοραστών (Χονδρεμπόρων) και Πωλητών (Παραγωγών λυρίως) Ηλεκτρικής Ενέργειας…
3) Το Κόστος της Λιγνιτικής Ηλεκτροπαραγωγής είναι σαφώς Μεγαλύτερο από αυτό της Ηλεκτροπαραγωγής από Πυρηνικούς Σταθμούς… Εδώ, από τα παρατιθέμενα στοιχεία, προκύπτει το αντίθετο:
Η παραγωγή των πυρηνικών εργοστασίων της Γαλλίας (της EdF) είχαν μεγαλύτερες Χονδρικές Τιμές Πώλησης από τα Λιγνιτικά (και Υδροηλεκτρικά) εργοστάσια της ΔΕΗ…
4) Επίσης οι Χονδρικές Τιμές που εξασφαλίζονται από τα Υδροηλεκτρικά και Πυρηνικά Εργοστάσια της Ελβετίας είναι επίσης κατά πολύ υψηλότερες από τις Χονδρικές Τιμές με τις οποίες αγοράσθηκαν οι  έσω Δημοπρασίας ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ…
5) Αλλά και οι Χονδρικές Τιμές με τις οποίες πωλήθηκαν μεγάλες ποσότητες ΗΕ στη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης – στη Γερμανία – ήσαν υψηλότερες από αυτές της ΔΕΗ.
Σημειωτέον ότι η Χονδρεμπορική Αγορά Γερμανίας/ Αυστρίας βασίζεται κυρίως σε μεγάλες εισαγωγές Υδροηλεκτρικής Ενέργειας από τη Σκανδιναβία και από εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο Φυσικό Αέριο ή και πυρηνική ενέργεια…
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ
Η πώληση μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας Κάτω του Πραγματικού Κόστους σημαίνει:
1) Ζημίες για τη (μητρική) ΔΕΗ που θα περάσουν στα cash flows από Λειτουργικές Δραστηριότητες, με εντεινόμενες δυσκολίες για τις Χρηματοοικονομικές και Επενδυτικές Δραστηριότητές της…
2) Κέρδη για τους συμμετέχοντες στις υποχρεωτικές Δημοπρασίες Χονδρεμπόρους που θα ενισχύσουν τα ταμεθαακά διαθέσιμά τους και τα κέρδη ανά μετοχή, χωρίς να απαιτείται να αυξήσουν τα Επιχειρηματικά Ρίσκα μέσω Επενδύσεων, αύξησης της έκθεσης σε Πιστωτικούς Κινδύνους κλπ…
Εάν δεν καταργηθεί το “συγκεκριμένο μοντέλο” η ΔΕΗ θα οδηγηθεί σε επιτάχυνση της οικονομικής απαξίωσής της…
Το Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας θα οδηγηθεί σε Επενδυτική Απαξίωση σε βάρος του Κοινωνικού Συνόλου τελικά και των μελλοντικών αναγκών των Ελληνικών Επιχειρήσεων για φθηνή ηλεκτρική ενέργεια…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου