Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

Σταθερό μεσοσταθμικό ΕΤΜΕΑΡ, μείωση για σπίτια, αύξηση για βιομηχανίες αποφασίζει σήμερα η ΡΑΕ

 
Στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ πρόκειται, εκτός απροόπτου, να αποφασιστούν οι νέες τιμές του ΕΤΜΕΑΡ, οι οποίες, όπως είναι αναμενόμενο μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έχει κάνει προς τούτο το Υπουργείο Ενέργειας, θα παραμείνουν μεσοσταθμικά στα ίδια ακριβώς επίπεδα. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε και ο καθορισμός με απόφαση Σκουρλέτη σε  72% (από 60% που
προβλεπόταν αρχικά) του ποσοστού των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων ρύπων που θα διοχετεύονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η απόφαση της Αρχής το πιθανότερο είναι να επιφυλάσσει μικρές «εκπλήξεις» για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών. Συγκεκριμένα, μικρή επιβάρυνση για τις πολύ ενεργοβόρους βιομηχανίες (όλες τις Υψηλής Τάσης και εκείνες από τη Μέση Τάση που έχουν καταναλώσεις πάνω από 13 GWh το χρόνο) και μικρή ελάφρυνση για τους οικιακούς καταναλωτές.
Η επιβάρυνση για τις βιομηχανίες θα επέλθει σε εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε., πράγμα για το οποίο πιέζουν οι θεσμοί, οι οποίες προβλέπουν ενιαία ελάχιστη τιμή ΕΤΜΕΑΡ για όλους τους επιλέξιμους καταναλωτές, τουλάχιστον ίση με το 15% της μεσοσταθμικής χρέωσης. Σήμερα, μετά την αλλαγή που αποφάσισε η ΡΑΕ το Δεκέμβριο του 2015, η τιμή του ΕΤΜΕΑΡ για τις βιομηχανίες βρίσκεται στο 13% της μεσοσταθμικής χρέωσης.
Τα χρήματα που θα προκύψουν από το  2% επιπλέον που θα κληθούν να καλύψουν τώρα οι πολύ ενεργοβόροι βιομηχανίες, θα αξιοποιηθούν για να μειωθεί κατά αντίστοιχο ποσό το ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουν οι οικιακοί καταναλωτές. Έτσι το τελικό ισοζύγιο των αποφάσεων της ΡΑΕ θα είναι ουδέτερο.
Πρέπει βεβαίως να αναφερθεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. έχουν και μια ακόμα πρόβλεψη: να τίθεται ανώτατο πλαφόν στις «πρόσθετες δαπάνες προς ΑΠΕ» (δηλαδή το ΕΤΜΕΑΡ) που πληρώνουν όσες επιχειρήσεις θεωρούνται ενεργοβόρες, και ειδικότερα όσες θεωρούνται «εντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας» (electro-intensity).  Το πλαφόν αυτό είναι το 0,5% της προστιθέμενης αξίας κάθε επιχείρησης όταν η επιχείρηση πληρώνει σε ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από το 20% των συνολικών δαπανών της, και 4% της προστιθέμενης αξίας όταν η επιχείρηση πληρώνει σε ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από το 10% των συνολικών δαπανών της.
Για να εφαρμοστεί όμως η συγκεκριμένη πρόβλεψη, θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί από την Ε.Ε. Πρόγραμμα Σύγκλισης. Το Πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα πάντα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει υποβληθεί στην Κομισιόν αλλά δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση, ενώ εκκρεμεί και η σχετική τεκμηρίωση από την ΕΛΣΤΑΤ.
Εάν εφαρμοστεί ένα τέτοιο Πρόγραμμα θα μειωθεί κατά πολύ το ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουν οι βιομηχανίες, αλλά τότε θα πρέπει να βρεθεί ρεαλιστική λύση για να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι άλλες κατηγορίες που σήμερα πληρώνουν ΕΤΜΕΑΡ χαμηλότερο από τη μεσοσταθμική τιμή, δηλαδή οι μεγάλοι καταναλωτές της Μέσης Τάσης (ξενοδοχεία, αλυσίδες λιανικής, τράπεζες κ.λπ.), οι βιομηχανίες που δεν είναι εντάσεως ενέργειας, αλλά και οι αγρότες.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία με τους δανειστές, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Οκτωβρίου, προβλέπει την εξάλειψη του ελλείμματος ως το τέλος του 2017 και καλεί τη ΡΑΕ να εξετάζει ανά τρίμηνο αν η πορεία του συμβαδίζει με τον στόχο, διαφορετικά θα πρέπει να αναμορφώνει αναλόγως το ΕΤΜΕΑΡ, που αποτελεί βασικό πόρο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

ΑΠΟ  http://energypress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου