Κυριακή 9 Ιουλίου 2017

Από τις 14 Ιουλίου οι Αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ για τα Φωτοβολταϊκά με Εικονικό Net Metering

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΕΔΔΗΕ 
Την έναρξη υποδοχής αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) στο δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.
Σε εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (AΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 175067 - ΦΕΚ Β΄1547/5.5.2017) για το virtual net metering, ο ΔΕΔΔΗΕ είπε ότι η υποδοχή των αιτημάτων θα ξεκινήσει στις 14 Ιουλίου.
Τα αιτήματα για σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης θα υποβάλλονται στις αρμόδιες τοπικές
μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχές), ενώ τα αιτήματα για σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο Μέσης Τάσης στις έδρες των Διευθύνσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ (Περιφέρειες), προκειμένου για αιτήσεις που αφορούν στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά).
Για τις αιτήσεις που αφορούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όλα τα αιτήματα θα υποβάλλονται στις Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, με συμπλήρωση των σχετικών εντύπων αίτησης και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων.
Στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ έχουν αναρτηθεί τα έντυπα αίτησης και το σχετικό πληροφοριακό υλικό (Πληροφοριακό Δελτίο, Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων κ.ά.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου