Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

ΔΕΗ: Ναι στη μονάδα απορριμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ, αλλά με τήρηση νομιμότητας και υποχρεώσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για deh 
Η ΔΕΗ με ανακοίνωση που εξέδωσε εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση του έργου και την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), στα εδάφη του Ορυχείου του Ν. Πεδίου, που παραχώρησε στη ΔΙΑΔΥΜΑ τον Απρίλιο του 2015. 
Στην ανακοίνωση ωστόσο υπάρχει σαφής προειδοποίηση ότι
"ηΔΕΗ θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εύρυθμη λειτουργία της ΜΕΑ, οι εγκαταστάσεις της οποίας βρίσκονται εντός των χώρων της, υπό την προφανή προϋπόθεση της τήρησης όλων των προβλέψεων της νομοθεσίας και στο πλαίσιο σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού και εκπλήρωσης των αναγκαίων υποχρεώσεων". 
Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής:
"Η ΔΕΗ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση του έργου και την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), στα εδάφη του Ορυχείου του Ν. Πεδίου, που παραχώρησε στη ΔΙΑΔΥΜΑ τον Απρίλιο του 2015. 
Η παραχώρηση αυτή με αντάλλαγμα την απόθεση αποβλήτων των Σταθμών της, ήταν καθοριστικός παράγοντας για την πραγματοποίηση του έργου.
Η ΔΕΗ πήρε την απόφασή της:
1ον ανταποκρινόμενη στο αίτημα των Δημάρχων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι διαβεβαίωσαν ότι με την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων αναβαθμίζεται η περιοχή και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων με την κατάργηση των 240 χωματερών,
2ον για να αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και
3ον για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας στα αποκαταστημένα εδάφη της, με προστιθέμενη αξία στην περιοχή και νέες θέσεις εργασίας.
Η ΔΕΗ θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εύρυθμη λειτουργία της ΜΕΑ, οι εγκαταστάσεις της οποίας βρίσκονται εντός των χώρων της, υπό την προφανή προϋπόθεση της τήρησης όλων των προβλέψεων της νομοθεσίας και στο πλαίσιο σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού και εκπλήρωσης των αναγκαίων υποχρεώσεων".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου