Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Ψήφος εμπιστοσύνης από γαλλικές εταιρείες στον ελληνικό ενεργειακό τομέα - Οι επενδύσεις που υλοποιούν

Ψήφος εμπιστοσύνης από γαλλικές εταιρείες στον ελληνικό ενεργειακό τομέα - Οι επενδύσεις που υλοποιούν 
Οι προτεραιότητες των γαλλικών επιχειρήσεων ως προς την Ελλάδα,  αφορούν: την ενέργεια, τον τουρισμό, τις βασικές υποδομές (δημόσια έργα - αυτοκινητόδρομοι), υπηρεσίες κοινής ωφέλειας - ύδρευση (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), τις μεταφορές (ειδικότερα τους σιδηροδρόμους) και τον τομέα της υγείας
Κυρίως στην ενέργεια -ηλεκτρισμός και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- κατευθύνονται την τελευταία δεκαετία οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα.
Η Γαλλία συγκαταλέγεται παραδοσιακά μεταξύ των χωρών που επιδεικνύουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά .
Αν και κατά την πενταετία 2011-2015 και ιδιαίτερα το 2014 σημειώνεται μείωση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των Γάλλων που θα μπορούσε να αποδοθεί στη ύφεση, εντούτοις, αρκετές γαλλικές επιχειρήσεις συνέχισαν να προωθούν επιχειρηματικά σχέδια σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Όπως σημειώνεται σε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στη Γαλλία, οι συνολικές κεφαλαιακές ροές προς την ελληνική οικονομία κυμαίνονται τα τελευταία έτη μεταξύ 1,5 δισ. ευρώ και 3,1 δισ. ευρώ, με μια μικρή εξαίρεση προς τα πάνω το 2012, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν επενδύσεις, κατά βάση βραχυχρόνιου χαρακτήρα που κατευθύνονται στην αγορά προϊόντων του χρηματοοικονομικού τομέα (μετοχές, ομόλογα και άλλα επενδυτικά προϊόντα).

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, παρά τη σημαντική πτώση των γαλλικών επενδύσεων προς τη χώρα μας, η Γαλλία βρισκόταν το έτος 2015 στην τεταρτη θέση των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα, όπως και το 2014, με περίπου 1,9 δισ. ευρώ επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, μετά τη Γερμανία (4,9 δισ. ευρώ), το Λουξεμβούργο (4,5 δισ. ευρώ) και την Ολλανδία (4,4 δισ. ευρώ).

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 120 θυγατρικές εταιρείες γαλλικών ομίλων και επιχειρήσεων, μικτές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες με αντίστοιχες ελληνικές.
Υπολογίζεται ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν προβεί σε απευθείας προσλήψεις περίπου 30.000 υπαλλήλων. Οι γαλλικές εταιρείες είναι εγκατεστημένες κυρίως στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη επιδεικνύοντας μεγάλη διαφοροποίηση στις δραστηριότητές τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα κατά το 2016 ανήλθαν σε 1.331 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,1%, σε σύγκριση με το 2015, οπότε αυτές ανέρχονταν σε 1.360 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα γαλλικά στοιχεία.
Οι προτεραιότητες των γαλλικών επιχειρήσεων ως προς την Ελλάδα, σύμφωνα με την ως τώρα δραστηριοποίησή τους, αφορούν: την ενέργεια, τον τουρισμό, τις βασικές υποδομές (δημόσια έργα - αυτοκινητόδρομοι), υπηρεσίες κοινής ωφέλειας - ύδρευση (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), τις μεταφορές (ειδικότερα τους σιδηροδρόμους) και τον τομέα της υγείας.

Οι γαλλικές εταιρείες στην ενέργεια

Σημαντική είναι η παρουσία μεγάλων γαλλικών εταιρειών στο χώρο της ενέργειας που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, είτε σε συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις είτε αυτόνομα.
Κορυφαία κοινοπραξία είναι αυτή του Ομίλου «Ήρων» που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση ενέργειας από φυσικό αέριο - με δύο ιδιόκτητα εργοστάσια παραγωγής ισχύος 600MW που μπορούν να τροφοδοτήσουν έως και 1 εκατ. νοικοκυριά.
Ο ΗΡΩΝ ιδρύθηκε από τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και διεθνώς.
Το 2009 εισήλθε στη μετοχική σύνθεση η ENGIE (πρώην GDF Suez), ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο.
Επιπλέον, το Μάρτιο του 2014, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η είσοδος και της QATAR PETROLEUM (μέσω της εταιρείας QPI GAS & POWER OPC), μίας ακόμη παγκόσμιας ηγετικής δύναμης στον ενεργειακό χάρτη, στο μετοχικό κεφάλαιο του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ΗΡΩΝ ΙΙ.

Αξιόλογη είναι και η παρουσία της εταιρείας Schneider Electric στην Ελλάδα που εκτείνεται πέραν των 45 ετών, με προϊόντα, εξοπλισμούς και υπηρεσίες που συνθέτουν λύσεις για τις αγορές της ενέργειας, των έργων υποδομής, των κτηρίων και των κέντρων δεδομένων.
Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής μετασχηματιστών στα Οινόφυτα και κέντρα λιανικών πωλήσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, απασχολώντας συνολικά 220 εργαζόμενους.
Επιπλέον, στην εν λόγω εταιρεία λειτουργεί και Κέντρο Εξυπηρέτησης & Κέντρο Εκπαίδευσης Πελατών.

Επιπλέον, στον ενεργειακό τομέα δραστηριοποιούνται οι κάτωθι εταιρείες: Engie Hellas (ανήκει στη GDF Suez Energy Services), η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ενεργειακών υπηρεσιών και της τεχνικής συντήρησης, απασχολεί 140 εργαζομένους και παρουσίασε έσοδα 8,2 εκατ. ευρώ το 2015.
DCNS, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτικής άμυνας και της ενέργειας. Τέλος, η εταιρεία TOTAL Hellas διατηρεί πρατήρια λιανικής και χονδρικής πώλησης καυσίμων και λιπαντικών στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα μετέχει στην κοινοπραξία ΕΛΠΕ-TOTAL-EDISON για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου (οικόπεδο 2).

Την τελευταία δεκαετία οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα κατευθύνονται κυρίως στην ενέργεια (ηλεκτρισμός και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Όμως η δραστηριοποίηση των γαλλικών εταιρειών επεκτείνεται και σε άλλους τομείς (κλάδος τροφίμων και ποτών, τομέας παροχής υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, δίκτυα διανομής, τουριστικές επιχειρήσεις) κ.α.

Βιομηχανία

Από τις ηγέτιδες γαλλικές επιχειρήσεις στον τομέα της βιομηχανίας στην Ελλάδα είναι η Lafarge, η οποία εισήλθε στην ελληνική αγορά τσιμέντου το 2001 εξαγοράζοντας την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Επίσης, υπό την κατοχή της βρίσκονται πολλές θυγατρικές εταιρείες ανά την Ελλάδα όπως οι εταιρείες ΛΑΒΑ, Lafarge Beton, Σταθμοί Αιγαίου, Λατομεία Μαράθου, ΑΝΕΗ, ΕΒΙΕΣΚ, οι ναυτικές εταιρείες Α. Χατζηκυριάκος, Γ. Χατζηκυριάκος, Δύστος, η ναυτιλιακή εταιρεία Διακίνησης Τσιμέντου Μέσης Ανατολής, η εταιρεία ΕΔΑΚΕ και η εταιρεία Περικλής.

Η Michelin στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις πιο γνωστές πολυεθνικές εταιρίες και έχει πολυετή παρουσία στο χώρο της εμπορίας του ελαστικού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στην εμπορία ελαστικών για αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, αγροτικά καθώς και βιομηχανικά - χωματουργικά οχήματα. Τα ελαστικά της εταιρείας είναι διαθέσιμα μέσω δικτύου καταστημάτων ανά την Ελλάδα.

S & B: To 2014 η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά - πρώην Βαρυτίνη - πέρασε υπό τον έλεγχο του γαλλικού μεταλλευτικού ομίλου Imerys έναντι τιμήματος που συνδυαστικά (μετρητά, ανάληψη μετοχών και δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας) ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ. Τα προϊόντα της (μπετονίτης και περλίτης) χρησιμοποιούνται στη χαλυβουργία, στις κατασκευές, στη μεταλλουργία και στη γεωργία. Περίπου το 90% των εσόδων της προέρχεται από το εξωτερικό.

Η Nexans ΕΛΛΑΣ κατασκευάζει καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα από το 1974. Η εταιρεία παράγει ηλεκτρικά καλώδια χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, καλώδια τηλεπικοινωνιών από χαλκό και οπτικές ίνες, εναέριους αγωγούς από χαλκό, αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου. Επιπλέον, η εταιρεία παράγει καλώδια και σύρματα για βιομηχανικές εφαρμογές, καλώδια μηχανημάτων, καλώδια για εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου, καλώδια για μεταφορές, φωτοβολταϊκά συστήματα και σταθμούς αιολικής ενέργειας, καθώς και χερσαία και υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών. Το εργοστάσιο βρίσκεται στη Λαμία (Αγία Μαρίνα) και αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης όλης της περιοχής.

Η Safran είναι εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, με έδρα την Αθήνα, η οποία ειδικεύεται στην αεροναυτική άμυνα και ασφάλεια. Με διεθνή δραστηριότητα, απασχολεί σχεδόν 66.500 υπαλλήλους παγκοσμίως, ενώ σημείωσε 15,8 δισ.εκατομμύρια ευρώ πωλήσεις το 2016.

Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, oι γαλλικές Peugeot και Renault κατέχουν σημαντική παρουσία στην Ελλάδα με σημεία διανομής και πώλησης άνω των 50 σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η Peugeot Ελλάδος εκπροσωπείται από το 2014 από τον Όμιλο Συγγελίδη και έχει αναλάβει και προμήθειες οχημάτων (ασθενοφόρα). Η Renault έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 1976. Η αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Renault και Dacia στην Ελλάδα έχει ανατεθεί από την αυτοκινητοβιομηχανία της Renault, στην εταιρεία του κ. Β.Ν. Θεοχαράκη.

Υψηλή τεχνολογία

Στον τομέα υψηλής τεχνολογίας η εταιρεία Thales έχει παρουσία στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια και απασχολεί 49 εργαζόμενους. Αντικείμενο της εταιρείας είναι ο εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας, οι μηχανικές δεξιότητες, η διαχείριση προγράμματος, η τεχνική υποστήριξη και η συντήρηση.

Μεταφορές

Ως προς τον τομέα των μεταφορών, η Vinci είναι η μεγαλύτερη διεθνώς γαλλική κατασκευαστική εταιρία, με ισχυρή και διαρκή παρουσία στην Ελλάδα στον επιχειρηματικό τομέα και στη δημιουργία σημαντικών υποδομών.
Ο όμιλος έχει 6 εταιρείες που διαχειρίζονται την εκμετάλλευση έργων, των οποίων είναι παραχωρησιούχος. Σε αυτά συγκαταλέγονται η καλωδιωτή γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου, η Ολυμπία Οδός και ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Επίσης, συμμετέχει στην κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων Πατρών-Κορίνθου, Ιονίας Οδού και Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο σημείο του Μαλιακού.

Η εταιρεία CMA CGM αποτελεί μια από τις πιο καταξιωμένες δυνάμεις στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών στη χώρα μας προσεγγίζοντας τους λιμένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Με γραφεία στις δυο ανωτέρω πόλεις και εξειδικευμένο προσωπικό 50 ατόμων, εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 3.000 Έλληνες εισαγωγείς και εξαγωγείς.

Η Geodis Calberson Hellas αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ομίλου GEODIS στην Ελλάδα, ενός από τους πρωτοπόρους στην Ευρώπη σε θέματα μεταφορών και logistics. Η εν λόγω εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση της παραγγελίας (παραλαβή, αποθήκευση εμπορευμάτων κλπ.) στους πελάτες της που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη ενώ απασχολεί 50 άτομα.

Η εταιρεία Alstom Transport S.A, θυγατρική του γαλλικού Ομίλου δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας πανελλαδικά έργα, ενώ τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα.

Συνοπτικά οι σημαντικότεροι κλάδοι και οι επιχειρήσεις δραστηριοποίησης:

- Βιομηχανία (Lafarge - τσιμέντο, Michelin - ελαστικά, S&B - ορυκτά, Nexans - καλώδια, Safran και Thales - αεροναυπηγική, αμυντικά συστήματα, Schneider - ηλεκτρολογικό υλικό).
- Οχήματα ( PSA Peugeot και Renault).
- Ενέργεια (Ήρων ENGIE - μακροχρόνια διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων, ενεργειακή διαχείριση και διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων, Schneider Electric, DCNS και Total).
- Υποδομές & Μεταφορές (Vinci, CMA-CGM -θαλάσσιες μεταφορές, Geodis, Alstom).
- Kαταναλωτικά προϊόντα (Baccarat, BIC, L'Orael, Herms, Seb, Dior).
- Φαρμακοβιομηχανία (Sanofi-Aventis, Pierre Fabre Farmaka, Biomerieux).
- Δίκτυα διανομής (Leroy Merlin).
- Τρόφιμα (Danone, Dlifrance, Groupe-Bel).
- Ασφάλειες (AXA, Groupama, CNP, Credit Agricole Life, Bureau Veritas Greece).
- Τουρισμός (Accor, Club Med).

Οι Ελληνικές επενδύσεις στη Γαλλία

Οι ελληνικές επενδύσεις στη Γαλλία, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος εμφανίζουν συνεχή μείωση από το 2001, οπότε και ανέρχονταν σε 81,2 εκατ. ευρώ. Παρατηρήθηκε δηλαδή μία διαρκής μείωση των επενδυτικών ροών, η οποία σε ποσοστιαία βάση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σημαντική: το 2003 (64,1 εκατ. ευρώ), το 2006 (49,4 εκατ. ευρώ), το 2010 (34,5 εκατ. ευρώ), ενώ παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση από το 2012 (17,1 εκατ. ευρώ) ως και το 2014 (23 εκατ. ευρώ). To 2015 οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη Γαλλία ανήλθαν σε 19,8 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία κατευθύνονται αμιγώς στην πραγματική οικονομία της χώρας και οι σημαντικότερες εξ αυτών έχουν πραγματοποιηθεί - κυρίως μέσω θυγατρικών εταιρειών - στους κάτωθι τομείς από τις εταιρείες:

Δομικά υλικά και βιομηχανικά προϊόντα

Ο Όμιλος Χαλκόρ αναπτύσσεται ισχυρότερα στη γαλλική αγορά μετά την ενσωμάτωση στις εμπορικές του δραστηριότητες του τομέα χαλκού της εταιρίας Reynolds European SA το Φεβρουάριο 2015. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής επένδυσης που πραγματοποίησε ο μητρικός Όμιλος Viohalco στην εταιρία Reynolds European SA με την εξαγορά των εμπορικών δραστηριοτήτων και του δικτύου διανομής της τελευταίας και την ίδρυση της Reynolds Cuivre SA, ως νέας θυγατρικής του Ομίλου.

Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης το 2006 συγχώνευσε δύο γαλλικές εταιρείες, τις Producteurs Agricole και Polyane Prolen (Deltatex) σε μια νέα εταιρεία, την AGRIPOLYANE. Η εταιρεία αυτή είναι κορυφαία παραγωγός προστατευτικών μεμβρανών στη Γαλλία, ενώ παράλληλα εξάγει τα προϊόντα της σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.

Η εταιρεία πλαστικών Lariplast κατασκεύασε το 2011 την 2η παραγωγική μονάδα της στην Γαλλία και το 2013 ξεκίνησε τη λειτουργία της, με συνολική έκταση 9.000 τετρ. μέτρα (παραγωγή, αποθηκευτικοί χώροι, γραφεία) και 5.000 τετρ. μέτρα κτιριακές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο βρίσκεται 145 χλμ Βόρεια του Παρισιού στα Γαλλο-Βελγικά σύνορα στην πόλη Marle, της περιφέρειας Picardie.

Ο όμιλος εταιρειών Μαΐλης το 1999 εξαγόρασε μια μικρή γαλλική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή των Παρισίων που εξειδικεύεται στο χονδρεμπόριο.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου