Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Μανουσάκης: Δεν θα υπάρξει τροποποίηση των εργασιακών σχέσεων στον ΑΔΜΗΕ για την επόμενη τριετία

Αποτέλεσμα εικόνας για Μ. Μανουσάκης αδμηε 
Συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.  Μ. Μανουσάκη είχε η Ένωση Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ την  Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια
της συνάντησης συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τους εργαζομένους αλλά και η πορεία της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και την είσοδο της State Grid ως στρατηγικού εταίρου.
Παράλληλα επισημαίνονται τα εξής:
Ο κ. Μανουσάκης  τόνισε πως δεν θα υπάρξει τροποποίηση των εργασιακών σχέσεων για την επόμενη τριετία ,όπως άλλωστε προβλέπεται και στη σύμβαση με το στρατηγικό εταίρο ενώ η βούληση της διοίκησης είναι να παραμείνουν ως έχουν και μετά την παρέλευσή της και παράλληλα να μην υπάρξει μεταβολή στις αμοιβές των εργαζομένων.
Αναφορικά δε με το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός προγράμματος εθελουσίας εξόδου, υποστήριξε πως δεν είναι στα άμεσα σχέδια της διοίκησης και πως αντίθετα προτεραιότητα είναι οι προσλήψεις για την μεταφορά τεχνογνωσίας στο νεότερο προσωπικό. Μάλιστα, ο Πρόεδρος και ΔΝΣ της εταιρείας υπογράμμισε την  ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Διαχειριστή με προσωπικό πέραν της προκήρυξης των 76 ατόμων - που εκκρεμεί - ενώ προκειμένου να καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες της εταιρείας σε προσωπικό αναμένεται ότι θα δοθεί άμεσα έγκριση από το υπουργείο για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (οκτάμηνα, δίμηνα) .
Ο κ. Μανουσάκης ανέφερε πως έως τα τέλη του έτους θα έχει συσταθεί το Συμβούλιο Διεύθυνσης και πως οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων θα είναι ενήμεροι για τις διαδικασίες κατάρτισης του νέου οργανογράμματος  της εταιρείας. Επίσης, διευκρίνισε ότι οι  τρεις Επιτροπές (Οικονομικού Ελέγχου, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αποδοχών & Διορισμών ) που προβλέπονται στο νέο Καταστατικό, θα έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Για την νέα  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας , όπως συζητήθηκε και με την Ομοσπονδία ,  συμφωνήσαμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν έγκαιρα ώστε να ολοκληρωθούν και να υπογραφεί η  νέα ΣΣΕ τον Μάιο του 2018, οπότε και λήγει η ισχύς της προηγούμενης.
Σε ότι αφορά στην ιδιωτική ασφάλιση ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε πως μέχρι την 5η Αυγούστου του 2017 ( ημερομηνία λήξης της υπάρχουσας σύμβασης ) , θα έχουν γίνει όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού.
Με τον Πρόεδρο και ΔΝΣ της εταιρείας συμφωνήσαμε στην ανάγκη τακτικής και διαρκούς ενημέρωσης ώστε  θέματα και προβλήματα να αντιμετωπίζονται κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτό επισημάνθηκαν στον κ. Μανουσάκη διοικητικές επιλογές που όχι μόνον είναι άστοχες αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνουν και δυναμιτίζουν το ομαλό εργασιακό κλίμα το οποίο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου