Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

Μελέτη Pöyry: Η χρέωση προμηθευτή εξαφάνισε τα περιθώρια κέρδους στη λιανική ρεύματος και καθήλωσε τον ανταγωνισμό


Χρήστος Στεφάνου
Μέχρι το τέλος του έτους, αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση να υπάρξει εκτενής ανάλυση των επιπτώσεων (impact assesment) και της λειτουργίας των δημοπρασιών ΝΟΜΕ. Η συγκεκριμένη ανάλυση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς μπορεί να αποτελέσει τη βάση ώστε στη συνέχεια οι
θεσμοί να ζητήσουν επιπλέον μέτρα για το άνοιγμα της αγοράς και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον ηλεκτρισμό.
Το γεγονός δε, ότι το impact assesment για τα ΝΟΜΕ συμπίπτει χρονικά με την αξιολόγηση και άλλων διεργασιών που θα βρίσκονται σε εξέλιξη (market test για τους λιγνίτες) ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σημασία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συγκεκριμένη αξιολόγηση.
Βεβαίως η αποτίμηση της λειτουργίας των δημοπρασιών ΝΟΜΕ δεν πρόκειται να γίνει αυθαίρετα αλλά θα βασιστεί σε συγκεκριμένα στοιχεία και για αυτό το σκοπό έχει ήδη ζητηθεί από τη ΡΑΕ, η εκπόνηση μελέτης από την Pöyry προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση.
Η μελέτη αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, έχει ήδη ολοκληρωθεί στο πρώτο της σκέλος και πιθανότατα έχουν παραδοθεί τα συμπεράσματά της στο Ρυθμιστή. Τα συμπεράσματα αυτά ήδη έχουν προκαλέσει αίσθηση.
Τι δείχνει λοιπόν η μελέτη που βασίστηκε πάνω στα δημοσιευμένα νούμερα, αφού αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία των ισολογισμών καθώς επίσης και ερωτηματολόγια που απάντησαν οι εταιρείες προμήθειας μαζί βεβαίως με τα δεδομένα από τη λειτουργία της αγοράς και τις δημοπρασίες;
Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:
Πρώτον, το μεικτό περιθώριο κέρδους των εταιρειών κυμαίνεται από 40 έως 100 ευρώ η μεγαβατώρα
Δεύτερον από αυτό το μεικτό περιθώριο καλύπτονται μια σειρά από άλλα κόστη της αγοράς, αλλά και κόστη επισφαλειών, αμοιβών συνεργατών για την προσέλκυση πελατών, λειτουργικά κλπ.
Τρίτον όλες ανεξαιρέτως οι εταιρείες θα ήταν ζημιογόνες εάν δεν υπήρχαν οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ
Τέταρτον η χρέωση προμηθευτή που επιβλήθηκε ουσιαστικά εξαφάνισε σχεδόν όλο το περιθώριο καθαρού κέρδους των εταιρειών αφήνοντας ένα ισχνό περιθώριο της τάξης των 2 έως 3 ευρώ η μεγαβατώρα
Πέμπτον σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ το συνολικό κόστος των δημοπρασιών ΝΟΜΕ (διαφορά από το εάν η ενέργεια θα είχε αγοραστεί από τον ΗΕΠ) είναι για το πρώτο τρίμηνο του έτους 25 εκατ. ευρώ και για το δεύτερο τρίμηνο 9 εκ. ευρώ, δηλαδή η συνολική διαφορά είναι 33 εκατ. ευρώ
Επί της ουσίας, το impact assesment έρχεται να επιβεβαιώσει τις απόψεις εκείνες που υποστηρίζουν ότι ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί συνθήκες που να ευνοούν την ενίσχυση του ανταγωνισμού καθώς υπάρχουν ακόμη εμπόδια που αντιστρατεύονται το άνοιγμα της αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου