Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Σταθάκης: Το φθινόπωρο θα κληθούμε να λάβουμε στρατηγικές αποφάσεις για ΛΑΡΚΟ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ήταν ομιλητής στη Συνεδρία για την Περιβαλλοντική Πολιτική και τους Ορυκτούς Πόρους, που διοργανώθηκε, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, κατά την πρώτη ημέρα του 2ου Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση. Ο Υπουργός περιέγραψε τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στη χωροταξία, την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και την ενέργεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε
ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία της Στερεάς Ελλάδας.
Ξεκινώντας από την χωροταξία, ο κ. Σταθάκης περιέγραψε πέντε παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο.
Η πρώτη αφορά ένα πλέγμα αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές. Περιλαμβάνει τον Νόμο για την χωροταξία που ψηφίστηκε στο τέλος του 2016, την προώθηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τις χρήσεις γης, την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης 11 Περιφερειακών Πλαισίων και την αναζήτηση πόρων για την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων σε όλη την Επικράτεια.
Η δεύτερη παρέμβαση στοχεύει στην ολοκλήρωση του μεγάλου έργου δημιουργίας Κτηματολογίου και στην παρούσα φάση συνδέεται με την ανάρτηση των δασικών χαρτών.
Η τρίτη παρέμβαση έχει να κάνει με τη δημιουργία ειδικών χωροταξικών σχεδίων, σε κλάδους όπως ο τουρισμός και η ιχθυοκαλλιέργεια. Στην πρώτη περίπτωση, ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρώτη Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης σε μη παραθαλάσσια περιοχή της χώρας, «Atalanti Hills», που αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία. Στη περίπτωση της ιχθυοκαλλιέργειας, ο Υπουργός τόνισε τη σημασία του κλάδου για την οικονομία της περιοχής και αναφέρθηκε στα σχέδια Προεδρικού Διατάγματος που επεξεργάζεται το Υπουργείο για τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών στη Στερεά Ελλάδα.
Με τον θαλάσσιο χώρο σχετίζεται και η τέταρτη παρέμβαση. Πρόκειται για το νομοσχέδιο που θα έρθει σύντομα στη Βουλή και θα διαμορφώνει, για πρώτη φορά, το θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό σχεδιασμό στη θάλασσα και την παράκτια ζώνη.
Τέλος, η πέμπτη παρέμβαση αφορά το νομοσχέδιο που έχει ήδη πάρει το δρόμο του για τη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί μετά το καλοκαίρι: το νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε δύο σημαντικές καινοτομίες: Τον πλήρη διαχωρισμό των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος και την αποκέντρωση του ελέγχου της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, με τη δημιουργία Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων και την εκχώρηση σημαντικών πόρων σε αυτά.
Πέντε άξονες πολιτικής περιέγραψε ο Υπουργός και για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας:
·     την ψήφιση του λατομικού νομοσχεδίου, που στοχεύει στην απλούστευση της αδειοδότησης, την πλήρη προσαρμογή της νομοθεσίας στις προβλέψεις του Κοινοτικού Δικαίου και την αντικατάσταση της πρακτικής των απευθείας αναθέσεων από δημοπρασίες
·     τη θεσμοθέτηση αλλαγών στο μεταλλευτικό κώδικα
·     το σχεδιασμό ειδικού χωροταξικού για τον ορυκτό πλούτο
·     την προτεραιοποίηση της εκμετάλλευσης των δημόσιων ορυκτών πόρων, στη βάση μελέτης που θα συντάξει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ο Υπουργός  έκανε ειδική αναφορά στην περίπτωση της ΛΑΡΚΟ, περιγράφοντας τα σημαντικότερα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει: τις οφειλές προς τη ΔΕΗ, την αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος βασικών μονάδων της, καθώς και την κακοδιαχείριση και την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που ακολουθεί το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και υποστήριξε ότι «το φθινόπωρο θα κληθούμε να λάβουμε στρατηγικές αποφάσεις, μέσα από διαδικασίες διαλόγου με τη Διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, για τη διαμόρφωση ενός βραχυπρόθεσμου προγράμματος, που θα δίνει απαντήσεις στα τρέχοντα ζητήματα ρευστότητας της εταιρείας, και ενός στρατηγικού σχεδίου, που θα την αναδιοργανώσει και θα την καταστήσει ισχυρή στο μέλλον».
Αναφερόμενος στον κλάδο της ενέργειας ο Υπουργός εκτίμησε ότι αν και ο λιγνίτης θα διατηρήσει την ειδική του θέση στο ενεργειακό μείγμα, ταυτόχρονα θα αυξηθούν τα μερίδια ΑΠΕ και φυσικού αερίου. Υπενθύμισε ότι στη Στερεά Ελλάδα βρίσκονται κάποιες από τις ευνοϊκότερες περιοχές στην Ευρώπη για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων και περιέγραψε τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ: Την ολοκλήρωση του κύκλου αδειοδοτήσεων με το καθεστώς εγγυημένων τιμών, την προώθηση σύγχρονου ειδικού χωροταξικού που θα λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την προώθηση Ενεργειακών Κοινοτήτων, μέσω των οποίων οι τοπικές κοινωνίες θα μπορούν να συμμετέχουν στον ενεργειακό σχεδιασμό και να αξιοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία, όπως ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering).
Ειδικά για την οικονομία της Στερεάς Ελλάδας ο κ. Σταθάκης στάθηκε στην προωθούμενη επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε 6 πόλεις της περιοχής, καθώς και στη δυνατότητα αξιοποίησής του από εταιρείες, όπως η ΛΑΡΚΟ. Υποστήριξε ότι σε περιοχές ορεινές και δασικές είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και περιέγραψε τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα για τον σκοπό αυτό. Τέλος, υπογράμμισε τη θετική συμβολή του προγράμματος της διακοψιμότητας στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών της περιοχής και τάχθηκε υπέρ της παράτασής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου