Σάββατο 29 Ιουλίου 2017

Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ: Ανακοίνωση για την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου και για την Πτολεμαΐδα V

Αποτέλεσμα εικόνας για Σύλλογος Διπλωματούχων ΜηχανικώνΟ Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών μετά από την προσεκτική εξέταση των μέχρι σήμερα δεδομένων και την επίσκεψη του Προεδρείου, επί τόπου στο Ορυχείο Αμυνταίου
, στις 5 Ιουλίου 2017, επισημαίνει την κρισιμότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά τις πρόσφατες κατολισθήσεις της 10ης Ιουνίου 2017.
Κατ΄ αρχήν σημειώνεται ότι το Ορυχείο Αμυνταίου βρίσκεται σε εκμετάλλευση από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και οι περιοχές κατολίσθησης βρίσκονταν ήδη στα τελευταία σημεία εκμετάλλευσής του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επαγγελματισμός και η εμπειρία
όλων των εργαζομένων, με τη καθοδήγηση των προϊσταμένων, βοήθησε στη μη πρόκληση εργατικών ατυχημάτων ακόμη και θανατηφόρου (απώλεια ζωής) παρά τη μεγάλη έκταση που έλαβε τελικά το φαινόμενο της κατολίσθησης. Έγκαιρα οι ιθύνοντες των υπηρεσιακών μονάδων εντόπισαν από τις παραμονές της κατολίσθησης, την επερχόμενη μεταβολή του υπεδάφους και κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες να κρατήσουν ακέραιους τους τρεις μεγάλους εκσκαφείς (Ε1, Ε2 και Ε3) πραγματικής αξίας περίπου 150 - 200 εκ. ευρώ, το οποίο και επετεύχθη σχεδόν στο σύνολό του. Δυστυχώς δεν διασώθηκαν οι τρεις μικρότεροι και παλαιότεροι (Ε4, Ε5 και Ε6) που βρέθηκαν στο μέτωπο της κατολίσθησης και καταστράφηκαν ολοσχερώς, όπως και η γέφυρα του Ε3, πραγματικής αξίας περίπου 50 εκ. ευρώ.
Από την πρώτη στιγμή άρχισαν οι προσπάθειες διαμόρφωσης κατάλληλων υποδομών τόσο για την πορεία των τριών μεγάλων εκσκαφέων στα άνω υψηλά ασφαλή σημεία του Ορυχείου όσο και για την αποκάλυψη και την αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων που καλύφθηκαν ή απέμειναν. Ο ΑΗΣ Αμυνταίου διαπιστώθηκε ότι έχει δυνατότητα πλήρους τροφοδότησης και με λιγνίτη από το γειτονικό ορυχείο της Λακκιάς, εκτός του εναπομείναντος ορυκτού λιγνίτη στο χώρο της κατολίσθησης, για όσες εγκεκριμένες ώρες λειτουργίας έχει ακόμη (17.000 ώρες ή δύο χρόνια).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Πολιτεία, ΥΠΕΝ, Διοίκηση ΔΕΗ ΑΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εργολάβους, κλπ, να συντονισθούν έγκαιρα και υπεύθυνα μεταξύ τους. Το συμβάν πρέπει να διερευνηθεί με σοβαρότητα πριν την εξαγωγή βιαστικών και γρήγορων συμπερασμάτων και να συνεργαστούν υπεύθυνα όλοι οι αρμόδιοι, για τη γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών της κατολίσθησης και την αξιοποίηση με το βέλτιστο τρόπο τόσο του έμπειρου προσωπικού όσο και του εναπομείναντος λιγνίτη όπως και του σημαντικού εξοπλισμού που διασώθηκε και έχει αγορασθεί από το υστέρημα του Έλληνα Πολίτη. Χωρίς αντιδικίες και χωρίς μοναδική στόχευση την επίρριψη ευθυνών ψάχνοντας για εξιλαστήρια θύματα: 
Το ΥΠΕΝ και η Διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ, οφείλουν να ξεκαθαρίσουν άμεσα την πολιτική τους όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη μελλοντική λειτουργία του ΑΗΣ Αμυνταίου, όπως και την αξιοποίηση των όμορων γνωστών κοιτασμάτων του που επαρκούν για την τροφοδότηση δύο μονάδων Παραγωγής στο Αμύνταιο για ακόμη 20-25 χρόνια (περίπου 70 εκ. τον. λιγνίτη) 
Με εντολή ΔΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V 
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών μετά από ενδελεχή εξέταση των μέχρι σήμερα δεδομένων και επίσκεψη του Προεδρείου επί τόπου στο εργοτάξιο της Πτολεμαΐδας V, στις 4 Ιουλίου 2017, επισημαίνει την κρισιμότητα τήρησης του αρχικού συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του μεγαλύτερου και σημαντικότερου έργου κατασκευής Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής της Χώρας, Ισχύος 660MW και τιμήματος 1,5 δις Ευρώ, περίπου. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά της Μονάδας είναι: Μονάδα Βάσης συνολικής ισχύος 660 MW με εγχώριο καύσιμο, Προβλεπόμενη Διάρκεια Λειτουργίας 35 χρόνια (220.000 ώρες), Βαθμός Απόδοσης 41,5%, Σωματίδια 10 mg/Nm3 (όριο νομοθεσίας 50), SO2 150 mg/Nm3 (όριο νομοθεσίας 400), ΝΟx 200 mg/Nm3 (όριο νομοθεσίας 400). Οι εργασίες του εργοταξίου που απασχολεί σήμερα περίπου 600 εργαζόμενους και προβλέπεται μέχρι το ερχόμενο Οκτώβριο να απασχολήσει 1200, προχωρούν με ταχείς ρυθμούς. Η δοκιμαστική λειτουργία σύμφωνα με τον αρχικό συμβατικό σχεδιασμό εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει αρχές του 2019 και η εμπορική του λειτουργία, τον Ιανουάριο του 2020. Ανησυχία όμως προκαλεί η καθυστέρηση έναρξης κατασκευής των συνοδών έργων, εκτιμώμενης αξίας 400εκ ευρώ περίπου (πέραν του 1,4 δις του κυρίως έργου) και συγκεκριμένα η κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης και η σύνδεση του, η κατασκευή αυλής λιγνίτη, η αποκομιδή της τέφρας και ο αγωγός μεταφοράς νερού ψύξης. Σημειώνεται ότι ήδη ο Ανάδοχος αρχίζει να θέτει ζητήματα, π.χ. ζητώντας ηλέκτριση του ΑΗΣ, το Νοέμβριο του 2018. 
Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ΥΠΕΝ, Διοίκηση ΔΕΗ ΑΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανάδοχο, κλπ, να συντονισθούν έγκαιρα και υπεύθυνα μεταξύ τους για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την υλοποίηση του έργου εντός των συμφωνημένων συμβατικών χρόνων, για την αποφυγή κοστοβόρων και προβληματικών καταστάσεων (αντιδικίες, ρήτρες, κ.α.) με τελικό χαμένο τον Έλληνα Καταναλωτή και τον Ομίλο ΔΕΗ. 
Η έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση του έργου ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V είναι επιτυχία για τον Έλληνα Πολίτη και τον κάθε Πολίτη της Χώρας που επενδύει από το υστέρημά του στο έργο αυτό, μέσω του τιμολογίου κατανάλωσης Η.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου