Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Μεταφορά 4 εκατ. ευρώ από το ΥΠΕΝ στον ΔΕΔΔΗΕ για την επανασύνδεση παροχών

Το ΥΠΕΝ με απόφασή του προχωρά στη μεταφορά ποσού 3.997.000,00 € στον Ειδικό λογαριασμό για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που συστήθηκε για το σκοπό αυτό, με

διαχειριστή τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου