Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Εκτός των επόμενων δημοπρασιών διακοψιμότητας το Ορυχείο Καρδιάς

Εκτός των επόμενων δημοπρασιών διακοψιμότητας το Ορυχείο Καρδιάς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, δικαίωμα συμμετοχής δεν έχει επίσης η βιομηχανία Anoxal
Εκτός των επόμενων δημοπρασιών διακοψιμότητας τέθηκε από τον ΑΔΜΗΕ το Ορυχείο Καρδιάς της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μακεδονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διαχειριστή.

Ο αποκλεισμός προέκυψε από την εφαρμογή του Κανονισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με τον οποίο αποκλείονται από τις δημοπρασίες οι Καταναλωτές για τους οποίους ο ΑΔΜΗΕ έχει διαπιστώσει ότι η Μέγιστη Ισχύς Εξαμήνου είναι μικρότερη από το 50% της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος. Για τον ίδιο λόγο, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και η Anoxal, βιομηχανία επεξεργασίας και ανακύκλωσης μέταλλων.

Οι εν λόγω καταναλωτές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη δημοπρασία, εκτός αν υποβάλουν στον ΑΔΜΗΕ τουλάχιστον 3 ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας έκθεση αιτιολόγησης, με την οποία δικαιολογείται η ανωτέρω απόκλιση και η πραγματική δυνατότητα προσφοράς του δηλωθέντος φορτίου δημοπρασίας για την περίοδο που αφορά η επικείμενη δημοπρασία.

Διεξαγωγή στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου

Οι νέες δημοπρασίες Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 και Τύπου ΥΔΦ2 θα διενεργηθούν στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Η παροχή των υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/10/2020 έως και 31/12/2020.

Ο νέος μηχανισμός διακοψιμότητας θα ισχύσει έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Όπως είναι γνωστό η διακοψιμότητα αποτελεί έναν μηχανισμό παροχής ευελιξίας στο σύστημα ηλεκτροδότησης, από τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές οι οποίοι αμείβονται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία με βάση τις τιμές που κατακυρώνουν στη δημοπρασία του ΑΔΜΗΕ. Με το τρόπο αυτό, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες περιορίζουν το κόστος ενέργειας.

Κ.Δ.
www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου