Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Το φυσικό αέριο κυρίαρχος στην ηλεκτροπαραγωγή τον Αύγουστο

Το φυσικό αέριο κυρίαρχος στην ηλεκτροπαραγωγή τον Αύγουστο

Το 42,01% του φορτίου καλύφθηκε από μονάδες φυσικού αερίου τον περασμένο μήνα

Το φυσικό αέριο ήταν για ένα ακόμη μήνα ο απόλυτος κυρίαρχος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο, αφού η παραγωγή των μονάδων φυσικού αερίου κάλυψε 42,01% του φορτίου, με την παραγωγή των ΑΠΕ να καλύπτει το 23,77%, την έγχυση ενέργειας από́ εισαγωγές το 21,85% και τις λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ να βρίσκονται στην τελευταία θέση καλύπτοντας το 6,29% και το 6,08% της ζήτησης.

Αντιστοίχως το μερίδιο των μονάδων φυσικού αερίου στην παραγωγή ρεύματος τον Αύγουστο έφθασε στο 53,76%, των ΑΠΕ 30,42%, του λιγνίτη στο 8,05% και των υδροηλεκτρικών στο 7,78%.

Από τους συμμετέχοντες στην αγορά, το μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ήταν 35,71%, του ΔΑΠΕΕΠ (που εκπροσωπεί τις ΑΠΕ) στο 24,60% και της ELPEDISON στο 10,88% και της Μυτιληναίος 9,95%.

Αύξηση της ΟΤΣ

Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, η παραγωγή́ από́ μονάδες φυσικού́ αεριού αυξήθηκε κατά 12%. Σημαντική όμως ήταν και η αύξηση των εισαγωγών κατά 7%, ενώ αντίθετα οι εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά, κατά 72%.

Εξάλλου αύξηση παρουσίασε η Οριακή́ Τιμή́ Συστήματος (ΟΤΣ) τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν στο -5%.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η μέση ΟΤΣ Αυγούστου ήταν 46,13 ευρώ/ΜWh, κατά́ 5 ευρώ/ΜWh υψηλότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά 22,89 ευρώ/ΜWh κάτω από τα επίπεδα του Αυγούστου 2019.

Η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής έφθασε στο 64%, ενώ σημαντικά υποχώρησε και η υδροηλεκτρική́ παραγωγή́ κατά 24%. Τέλος, η παραγωγή́ των ΑΠΕ σημείωσε μικρή́ μείωση κατά -3%.

Το υψηλότερο φορτίο, τον Αύγουστο ανήλθε στα 8.833 MW και καταγράφηκε στις 14:00 την 1η Αυγούστου, ενώ́ το χαμηλότερο ήταν 4.074 MW στις 5:0 πμ στις 10/08/2020. H συνολική́ αξία του ΗΕΠ ανήλθε τον Αύγουστο σε 216,8 εκ ευρώ́, με μέσο όρο ημερήσιας αξίας τα 7,0 εκ ευρώ́.

Στο 67,61% το μερίδιο της ΔΕΗ

Στη λιανική αγορά το μερίδιο της ΔΕΗ έμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα 67,61% (Υψηλή Τάση: 13,85%, Μέση Τάση: 7,06%, Χαμηλή Τάση: 46,70%), από 67,74% τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθούν η MYTILINEOS με 7,56% (ΥΤ: 1,01%, ΜΤ: 3,55%, ΧΤ: 3,00%) από 6,71% τον προηγούμενο μήνα και η HERON με 5,93% (ΥΤ: 0,00%, ΜΤ: 2,53%, ΧΤ: 3,40%), έναντι 6,18% του Ιουλίου 2020.

Μάλιστα η Μυτιληναίος για πρώτη φορά καταγράφει ποσοστό 1% στο σύνολο της Μηνιαίας Προμήθειας στην Υψηλή Τάση μετά τη σύμβαση προμήθειας με την ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Αναλυτικότερα η εικόνα των άλλων προμηθευτών είναι η εξής:

Elpedison: 4,54% (4.83%) με 2,74%, 1,61% και 0,19%
NRG: 3,02% (3.09%) με 1,40% και 1,62%.
Watt & Volt: 2,59% (2.59%) με 2,15 στη ΧΤ και 0,44% στη ΜΤ.
Volterra: 2,12% (2.09%) με 0,79% και 1,33%
Αέριο Αττικής:1,19% (1.32%) με 0,63% και 0,56%.
ZeniΘ: 1,12% (1,13%) με 0,90% και 0,22%.
Volton: 1,04% (0.99%) με 0,98% και 0,06%.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας το μέσο ημερήσιο φορτίο τον Αύγουστο ανήλθε σε 148.407 MWh. Οι εγχύσεις από́ Εισαγωγές ανήλθαν στις 1.017 GWh ενώ οι Εξαγωγές στις 55 GWh.

Τέλος, στη διασύνδεση με την Ιταλία πραγματοποιηθήκαν αντιοικονομικές ροές για 387 ώρες (52% των ωρών του μήνα), ενώ́ στη διασύνδεση με τη Βουλγαρία για 264 ώρες (35% των ωρών του μήνα).


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου