Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Μετωπική ΕΒΙΚΕΝ - ΔΕΗ: Δεν μπορεί τα ορυχεία να βγαίνουν εκτός σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

 
 Με νέα επιστολή που έστειλε χθες η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών προς τον ΑΔΜΗΕ, ενόψει της διαβούλευσης για την τροποποίηση δύο άρθρων του κανονισμού των δημοπρασιών για τη διακοψιμότητα, οι ενεργοβόροι βιομηχανικοί καταναλωτές ζητούν από το διαχειριστή να
εξετάσει εάν η ΔΕΗ τη δυνατότητα να παράσχει την υπηρεσία διακοψιμότητας που δηλώνει. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαχειριστής καλείται να προβεί «αρμοδίως στις απαιτούμενες ενέργειες», ήτοι να θέσει εκτός διαδικασίας τη ΔΕΗ.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Στην επιστολή η ΕΒΙΚΕΝ κάνει μια αναφορά στους σκοπούς της διακοψιμότητας περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, όπως πχ συνέβη με την κρίση του αερίου το 2012. Σε αυτές τις καταστάσεις λοιπόν είναι αναγκαίο  να λειτουργούν όλες οι πετρελαϊκές και λιγνιτικές μονάδες στο μέγιστο της λειτουργίας τους.
Εδώ όμως φαίνεται ότι η ΕΒΙΚΕΝ εντοπίζει πρόβλημα με τη συμμετοχή της ΔΕΗ στις δημοπρασίες της διακοψιμότητας. Όπως αναφέρει η επιστολή:
«Προκαλεί λοιπόν κατάπληξη το εξής οξύμωρο: η ΔΕΗ συμμετέχει στην υπηρεσία ΥΔΦ1 και αμείβεται ως διακοπτόμενος καταναλωτής για τη διαθεσιμότητά της υπηρεσίας επειδή δηλαδή εγγυάται ότι θα διακόψει τη λειτουργία των μονάδων της με βάση την εντολή περιορισμού ισχύος εφόσον ανακύψει ανάγκη ενεργοποίησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Πλην όμως η διακοπή λειτουργίας που εγγυάται η ΔΕΗ και για την οποία αμείβεται θα πρέπει να λάβει χώρα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που ο διαχειριστής θα απαιτήσει την αδιάλειπτη λειτουργία των ίδιων μονάδων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπία του συστήματος και η αποτροπή κατάστασης έκτακτης ανάγκης» σημειώνει η ΕΒΙΚΕΝ.
Υπό το πρίσμα αυτό είναι προφανές ότι ο σκοπός της θεσμοθέτησης της Υπηρεσίας διακοπτόμενου Φορτίου δεν ικανοποιείται ομοίως στην περίπτωση που ο Διακοπτόμενος καταναλωτής που θα κληθεί να περιορίσει την ενεργό ισχύ των θέσεων κατανάλωσής του στο πλαίσιο της ΥΔΦ1 υποχρεούνται – εξ ορισμού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα να διατηρήσει στο μέγιστο την ενεργό ισχύ των ίδιων θέσεων κατανάλωσης, αναφέρει η επιστολή.
Καταλήγοντας οι ενεργοβόρες βιομηχανίες ζητούν από τον ΑΔΜΗΕ να ελέγξει εάν τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου, λιγνιτικά κέντρα της ΔΕΗ ενόψει και των επισημάνσεων/ όρων της εγκριτικής απόφασης της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πράγματι την υπηρεσία ΥΔΦ1.
«Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να εξετάσετε σε ποιο βαθμό οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου θέσεις κατανάλωσης της ΔΕΗ έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πράγματι την υπηρεσία ΥΔΦ1 και σε περίπτωση που διαπιστώσετε μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας να προβείτε αρμοδίως στις απαιτούμενες ενέργειες»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου