Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Στο ποιός θα πληρώσει τα 195 εκατ. ευρώ των ΥΚΩ του 2011 «κολλάει» η καταβολή των χρημάτων στη ΔΕΗΗ διοίκηση της ΔΕΗ αμφισβητεί το ποσό που έχει υπολογίσει η ΡΑΕ ως «δίκαιο» και οφειλόμενο για τις ΥΚΩ του 2011. Παρόλα αυτά χαρακτηρίζει επείγουσα ανάγκη την απόφαση για είσπραξή του, ενώ διατυπώνει την προσδοκία ότι αυτό θα γίνει πράγματι σύντομα, όταν δηλαδή λειτουργήσει κανονικά η Βουλή.
Παρόλα αυτά, το θέμα παραμένει εκκρεμές, καθώς η κυβέρνηση, μαζί με την απόφαση να αποδοθούν στη ΔΕΗ, θα πρέπει να λάβει
απόφαση και γα το ποιός θα το πληρώσει: Ο κρατικός προϋπολογισμός ή οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
Το ποσό δεν είναι αμελητέο (195 εκατ. ευρώ) και συνεπώς για κάθε κίνηση, ειδικά εάν πρόκειται να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να λάβει το πράσινο φως από το υπουργείο οικονομικών.
Η επιστολή της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι η διαφορά που πρέπει να αποδοθεί στη δημόσια εταιρία για τις ΥΚΩ προ του 2012 εκτιμάται από 160 έως 200 εκ. ευρώ. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι, παρά το εύρος που αναφέρει η επιστολή, το ποσό που έχει υπολογίσει η ΡΑΕ είναι 195 εκατ. ευρώ.
Η Αρχή έχει, όμως, ενημερώσει το ΥΠΕΝ ότι για να δοθεί εντολή στον ΔΕΔΔΗΕ  να εκταμιεύσει τη διαφορά που δικαιούται η δημόσια εταιρία απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, καθώς η υπάρχουσα νομοθεσία έχει κλείσει το θέμα των ΥΚΩ του 2011.
Συνεπώς χρειάζεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή (που δεν έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση) και να αποφασίσει ταυτόχρονα η κυβέρνηση αν θα διαθέσει τα χρήματα αυτά μέσω του κρατικού προϋπολογισμού ή αν θα τα επιβαρυνόταν ο καταναλωτής με αυξήσεις στις χρεώσεις ΥΚΩ του λογαριασμού του.
Από που προκύπτει η οφειλή
Το παλιό υπόλοιπο που διεκδικεί η ΔΕΗ «έρχεται» από το 2012. Τότε η κυβέρνηση Παπαδήμου έφερε το νόμο 4067 ο οποίος προσπάθησε να δώσει λύση στο θέμα των ΥΚΩ, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ακυρώσει τις υπουργικές αποφάσεις μέσω των οποίων προσδιορίζονταν μέχρι τότε οι συγκεκριμένες χρεώσεις, όπως και τα ανταλλάγματα.
Ο νόμος όριζε τότε ότι οι χρεώσεις που αφορούν στο διάστημα από το 2008 έως και το 2011 αφορούν ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο και στη συνέχεια είχε ανακτηθεί από την ΔΕΗ. Είναι δεδομένο όμως, πράγματι, ότι το ποσό εκείνο ήταν το άθροισμα τριών χρόνων και στερούσε ουσιαστικά από τη ΔΕΗ τις ΥΚΩ μιας χρονιάς (γιαυτό έχει επικρατήσει να αναφέρεται ως ΥΚΩ του 2011).
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΡΑΕ, δεδομένου ότι το θέμα είχε κλείσει νομοθετικά με απόλυτο τρόπο, ασχολήθηκε με την παλιά αυτή οφειλή μετά από επίμονα αιτήματα της ΔΕΗ, λαμβάνοντας προφανώς υπόψη την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ρευστότητα της εταιρείας αλλά και τις συνέπειες που έχει αυτό στην ενεργειακή αγορά, στην οποία η ΔΕΗ χρωστάει σημαντικά ποσά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΔΕΗ διεκδικούσε ένα ποσό της τάξης των 650 - 700 εκατ. ευρώ, εντούτοις το ποσό που τελικά υπολόγισε ως δίκαιο η ΡΑΕ είναι 195 εκατ. ευρώ.
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου