Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Αίτηση αναστολής από τη Euroasia που κλιμακώνει τις νομικές της κινήσεις - Θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα λέει ο ΑΔΜΗΕ


Μία μέρα μετά τη συνάντηση των επικεφαλής της εταιρείας με τον Έλληνα υπουργό, μη μένοντας προφανώς ικανοποιημένη από τα όσα διημείφθησαν, η Euroasia κλιμακώνει τις νομικές της διεκδικήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Energypress χθες κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕ, τον ΑΔΜΗΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη ΡΑΕΚ αλλά και τον ACER αίτηση ακύρωσης της κοινοπραξίας, η οποία
κατατέθηκε στο Διοικητικό Εφετείο με ημερομηνία 29 Ιουλίου κατά τριών αποφάσεων του Ρυθμιστή που απορρίπτουν τις προσφυγές της κοινοπραξίας και οδηγούν στην ανάδειξη της εταιρείας “Αριάδνη Interconnector” ως project promoter του έργου της διασύνδεσης. 
Υπενθυμίζεται ότι από τις 22 Μαρτίου του 2019 η εταιρεία EuroAsia είχε καταθέσει στο Διοικητικό Εφετείο Προσφυγή κατά των ίδιων αποφάσεων της ΡΑΕ με τις οποίες ανατέθηκε το έργο στην "Αριάδνη". Η αίτηση αυτή δεν έχει καν πάρει ακόμα δικάσιμο.
Τώρα καταθέτει στο ίδιο δικαστήριο (Διοικητικό Εφετείο) Αίτηση Αναστολής των συγκεκριμένων αποφάσεων της ΡΑΕ, με ορατό τον κίνδυνο η διπλή κίνηση (προσφυγή και αίτηση ακύρωσης) να οδηγήσουν σε μπλοκάρισμα των διαδικασιών των διαγωνισμών. 
Στην αίτηση αναστολής, σημειώνεται ότι ο Euroasia επικαλείται ακριβώς την προσφυγή του Μαρτίου, στην οποία αναλύεται όλο το ιστορικό της διένεξης και των αποφάσεων που η κοινοπραξία αμφισβητεί. Σε ό,τι αφορά την αίτηση αναστολής, αφού παρουσιάζονται εκ νέου οι νομικές θέσεις και τα επιχειρήματα της κοινοπραξίας, ζητείται να να ανασταλεί η εκτέλεση/ ισχύς των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕ καθώς και κάθε μεταγενέστερη απόφαση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου επί της προσφυγής. 
Από την πλευρά τους, οι νομικοί που έχουν αναλάβει την υποστήριξη του ΑΔΜΗΕ για την υπόθεση επιμένουν στην εκτίμηση ότι και αυτή η κίνηση από την πλευρά των Κυπρίων δεν θα έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, οι διαγωνισμοί που είναι σε εξέλιξη, αφενός μεν για τα καλώδια, με προθεσμία στις 5 Αυγούστου αφετέρου δε για τους μετασχηματιστές, με προθεσμία 30 Αυγούστου θα συνεχιστούν κανονικά και οι προσφορές θα κατατεθούν στις προβλεπόμενες νέες προθεσμίες.
Απομένει να φανεί στην πράξη από την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου επί της αιτήσεως αναστολής, εάν και κατά πόσο η τελευταία αυτή κίνηση του Euroasia μπορεί να οδηγήσει σε νέο μπλοκάρισμα και αναβολή των διαδικασιών.

 
energypress.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου