Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Ακατάλληλα βγάζει η Ε.Ε. δύο εργοστάσια της ΔΕΗ. Προδικαστική διαδικασία για τις μονάδες Αμυνταίου και Καρδιάς 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγάζει ακατάλληλα για λόγους προστασίας της υγείας από τους ρύπους δύο λιγνιτικά εργοστάσια της ΔΕΗ,  του Αμυνταίου και της Καρδιάς, ενώ κίνησε προδικαστική διαδικασία εναντίον της χώρας μας. Ενεργοποίησε επίσης νομική διαδικασία για άλλες δύο περιπτώσεις του τομέα του περιβάλλοντος, που
αφορούν τη βιοποικιλότητα και τα βιοκαύσιμα.

Ειδικότερα, για τα λιγνιτικά η Κομισιόν ενεργοποίησε χθες το πρώτο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, θεωρώντας ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της από την επιβλαβή ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν διάφορες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όπως απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές.
Πρόκειται για την εφαρμογή της οδηγίας 2010/75/EE, στόχος της οποίας είναι ο περιορισμός των διαφόρων ρύπων. 
Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν σε παλαιότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό προϋποθέσεις, με τον όρο ότι προβλέπεται αυστηρή και χρονικά περιορισμένη εξαίρεση. 
Παρέκκλιση

Η Ελλάδα, όπως τονίζει η Επιτροπή, έχει επιτρέψει την παρέκκλιση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του Αμύνταιου και της Καρδιάς από την κοινοτική νομοθεσία, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω μονάδες δεν πληρούν τους όρους της οδηγίας. 
Επιπλέον, η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για το γεγονός ότι η ελληνική νομοθεσία τροποποιήθηκε προκειμένου να χορηγούνται τέτοιες παρεκκλίσεις, κάτι που δεν συνάδει με το δίκαιο της Ε.Ε. 
Η Κομισιόν δίνει διορία δύο μηνών στην Ελλάδα να απαντήσει, ενώ εάν δεν κριθούν ικανοποιητικά τα ελληνικά επιχειρήματα, τότε η Κομισιόν μπορεί να ενεργοποιήσει τη δεύτερη και τελευταία φάση πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο που είναι η αιτιολογημένη γνώμη.
Η Επιτροπή κίνησε προδικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας και άλλων επτά κρατών-μελών για μη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της νέας οδηγίας για τα βιοκαύσιμα. Η οδηγία 2015/1513 αποσκοπεί στον περιορισμό του κινδύνου της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που συνδέεται με την παραγωγή βιοκαυσίμων. 
Σήμερα ο διάδοχος

Σήμερα είναι το πιο πιθανό να ανακοινωθεί ο διάδοχος του κ. Παναγιωτάκη στη ΔΕΗ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη «κλειδώσει» από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο άνθρωπος που θα αναλάβει εφεξής τα ηνία της επιχείρησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όπως και ο κ. Παναγιωτάκης, έτσι και ο νέος επικεφαλής θα καταλάβει τη θέση τόσο του προέδρου όσο και του διευθύνοντος συμβούλου. Με την ανακοίνωση του ονόματος, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αντικατάστασης από το υπερταμείο, το οποίο θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για τον ορισμό της νέας διοίκησης.    

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου