Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Πρεμιέρα σήμερα υπό δυσμενείς συνθήκες για την προθεσμιακή αγορά στο Χρηματιστήριο Ενέργειας - Μarket maker η ΔΕΗ

Κανονικά ξεκινάει σήμερα η προθεσμιακή αγορά στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, μετά από μια εργώδη προσπάθεια όλων των φορέων που εμπλέκονται, προσπάθεια που είχε ως αποτέλεσμα να έρθει πράγματι πολύ νωρίτερα από το αρχικώς σχεδιαζόμενο η έναρξη διαπραγμάτευσης προθεσμιακών προϊόντων ρεύματος
χωρίς φυσική παράδοση.

Οι προσδοκίες περιορίζονται κατά βάση στο να λειτουργήσει τεχνικά το σύστημα χωρίς προβλήματα, (όπως άλλωστε είχε γίνει κατά τις γενικές δοκιμές που έχουν προηγηθεί), καθώς επί της ουσίας η κατάσταση που επικρατεί, τόσο στη χρηματιστηριακή αγορά, όσο και στον κλάδο των προμηθευτών ρεύματος, δεν ευνοεί φιλόδοξες κινήσεις, ούτε εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.
Η ΔΕΗ πάντως καλείται να διαδραματίσει τον κρίσιμο ρόλο του market maker («Ειδικού Διαπραγματευτή») και να εισαγάγει τα πρώτα προθεσμιακά προϊόντα (τρία παράγωγα φορτίου βάσης με μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια χρονική διάρκεια και τρία παράγωγα φορτίου αιχμής, επίσης μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια), δηλαδή  χρηματοοικονομικά προϊόντα ενέργειας χωρίς φυσική παράδοση. Υπηρεσίες διόδευσης εντολών market maker παρέχει στη ΔΕΗ η Eurobank Equities.
Η νέα αυτή σελίδα στη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ στην ενεργειακή αγορά έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης σχετικής απόφασης του ΕΧΕ, με την οποία ενέκρινε στη ΔΕΗ τη συγκεκριμένη ιδιότητα.
Σε σχετική ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Σάββατο, η ΔΕΗ ανέφερε τα εξής:
«Σε συνέχεια της  υπ. Αριθμ. 12/2020 Απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΧΕ ΑΕ αναφορικά με την  έγκριση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker) στη ΔΕΗ Α.Ε., ως Μέλoυς  της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) της ΕΧΕ Α.Ε., και σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 2 (άρθρο 1, παρ. 1.3, εδ. 4) του Κανονισμού της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς,  η ΔΕΗ Α.Ε. γνωστοποιεί , προς το επενδυτικό κοινό, την έναρξη της δραστηριοποίησής της ως Ειδικού Διαπραγματευτή στη Συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2020».
Υπενθυμίζεται ότι η πρόωρη έναρξη της προθεσμιακής αγοράς προκρίθηκε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ ως μια σχετική εξασφάλιση των προμηθευτών (μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνου) έναντι της πρόωρης κατάργησης των ΝΟΜΕ.
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου