Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Σε νέο σχεδιασμό των καταστημάτων της και της εμπειρίας του πελάτη στρέφεται η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ έχει προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τον ανασχεδιασμό του δικτύου καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης πελατών της.
Σύμφωνα με την προκήρυξη το αντικείμενο της σύμβασης αφορά
τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μελέτης και δημιουργίας βάσει της στρατηγικής της ΔΕΗ ολιστικά του νέου retail concept των
καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης, που θα αποτυπώνουν και θα ενισχύουν τη νέα στρατηγική θέση της στην αγορά.

Το Έργο αποτελείται από δύο Πακέτα Εργασίας, τη Στρατηγική Λιανικής σε επίπεδο δικτύου και εμπειρίας πελάτη στο κατάστημα και τον Σχεδιασμό μορφής καταστημάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 390.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών tenderONE της cosmoONE, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 06/04/2020.
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου