Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Δυνατότητα να κλείνουν capacity στα καλώδια του ΑΔΜΗΕ νομοθετείται για τα «παλιά» μεγάλα νησιωτικά projects ΑΠΕ – Πρώτη εφαρμογή για Κοπελούζο, ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ στην Κρήτη

 
Ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για να μπορούν μεγάλα νησιωτικά projects ΑΠΕ να ικανοποιούν την υποχρέωση διασύνδεσης που έχουν (με βάση την αδειοδότησή τους) κλείνοντας capacity σε διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ, πρόκειται να προστεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
Ως γνωστόν, έχουν δοθεί στο παρελθόν άδειες για την
εγκατάσταση αιολικών σταθμών μεγάλου βεληνεκούς σε μη διασυνδεδεμένα νησιά ή νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας, με παράλληλη πόντιση καλωδίων διασύνδεσης από τους ίδιους τους επενδυτές, προκειμένου να διοχετεύεται η παραγόμενη ενέργεια στο διασυνδεδεμένο σύστημα.
Εμβληματικές τέτοιες περιπτώσεις είναι τα επενδυτικά σχέδια του Ομίλου Κοπελούζου και της ΤΕΡΝΑ στην Κρήτη, αλλά και της IBERDROLA ROKAS στο Βόρειο Αιγαίο ("Αιγαίο Ζεύξη").
Με τη ρύθμιση που προτίθεται να φέρει στη Βουλή το ΥΠΕΝ, παύει να θεωρείται προϋπόθεση υλοποίησης των έργων η ξεχωριστή διασύνδεση και δημιουργείται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, το οποίο προσομοιάζει με το μοντέλο λειτουργίας του καλωδίου Πολυπόταμος – Νέα Μάκρη.
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι επενδυτές μπορούν να δεσμεύσουν χωρητικότητα στο καλώδιο διασύνδεσης που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, συμμετέχοντας προφανώς κατ΄αναλογία στη χρηματοδότηση της κατασκευής του.
Με το νομοσχέδιο θα δίνεται μεν η δυνατότητα, αλλά δεν θα ορίζονται, όπως είναι φυσικό, οι όροι. Τη μεθοδολογία  για τη διαστασιολόγηση κάθε έργου (τι ποσοστό του capacity μπορεί να δεσμευθεί) αλλά και την κοστολόγηση της συμμετοχής των επενδυτών ΑΠΕ, το νομοσχέδιο θα την αναθέτει στη ΡΑΕ η οποία θα αποφασίζει μετά από πρόταση του Διαχειριστή.
Εφαρμογή στο Κρήτη - Αττική
Πρώτη εφαρμογή της δυνατότητας αυτής εκτιμάται ότι θα υπάρξει στο καλώδιο Αττική – Κρήτη που ξεκινάει ο ΑΔΜΗΕ, καθώς πρόκειται για την πλέον ώριμη περίπτωση, τόσο από πλευράς ΑΔΜΗΕ, όσο και από πλευράς ετοιμότητας των επενδυτών.
Στην Κρήτη, όπως προαναφέρθηκε, έχουν αδειοδοτηθεί από παλιά δύο μεγάλα projects αιολικών, το καθένα από 1000 MW με διασύνδεση, των ομίλων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και της ΕΛΙΚΑ (Όμιλος Κοπελούζου). Τα δύο αυτά έργα έχουν πλέον συγχωνευτεί από το 2017 σε ένα κοινό project, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησής τους, τότε, από το πακέτο Γιουνκέρ. Έπειτα από την ενοποίηση, η συνολική ισχύς των αιολικών, τα οποία πρόκειται να αναπτυχθούν στους 4 νομούς της Κρήτης, ανέρχεται σε περίπου 950 MW.
Για το project αυτό, όπως είχε αποκαλύψει προ διμήνου το energypress, οι όμιλοι Κοπελούζου και ΤΕΡΝΑ βρίσκονται σε συζητήσεις με τη ΔΕΗ προκειμένου να συμμετάσχει και εκείνη. Αντικείμενο των συζητήσεων είναι η δημιουργία ενός κοινού σχήματος μεταξύ των τριών πλευρών, το οποίο προφανώς θα επιδιώξει να συμβληθεί με τον ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να δεσμεύσει χωρητικότητα στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, όταν αυτή ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, επαφές με τον ΑΔΜΗΕ έχουν ήδη γίνει, με το Διαχειριστή να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο, καθώς μάλιστα η διοίκησή του ευνοεί, ευρύτερα, το μοντέλο συμμετοχής των χρηστών στη χρηματοδότηση έργων του δικτύου μεταφοράς.
Ταρίφα εκτός διαγωνισμών
Κρίσιμο ζήτημα, τόσο για το συγκεκριμένο έργο, όσο και για άλλα αντίστοιχου profil, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα «κλειδώνουν» τιμή απορρόφησης του ρεύματος, δεδομένου, βεβαίως ότι δεν ισχύουν οι παλιές ταρίφες, αλλά από την άλλη δεν μπορούν να συμμετάσχουν, λόγω ιδιαιτεροτήτων, στους διαγωνισμούς ΑΠΕ.
Το ΥΠΕΝ έχει πρόσφατα νομοθετήσει, αξιοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε., τη δυνατότητα για τα μεγάλα πάρκα άνω των 250 MW να μην  μετέχουν στους διαγωνισμούς αλλά να αποζημιώνονται με ειδικό πλαίσιο στήριξης, με τη διαδικασία ατομικής κοινοποίησης στην Κομισιόν. Ορίζεται δηλαδή ειδική τιμή από το κράτος – μέλος και εγκρίνεται από την Κομισιόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου