Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της μείωσης του ειδικού τιμολογίου των εργαζομένων της ΔΕΗ κατέθεσε η ΓΕΝΟΠ
Αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για το Ειδικό Τιμολόγιο Προσωπικού κατέθεσαν την Δευτέρα στο ΣτΕ η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΠΟΣ/ΔΕΗ.
Οι δυο Ομοσπονδίες στρέφονται κατά της απόφασης που επιφέρει σημαντική μείωση της παρεχόμενης έκπτωσης στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας για το προσωπικό και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ.
Η εν λόγω απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ, που λήφθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2020, προέκυψε κατόπιν της ψήφισης του ν. 4643/2019, με το άρθρο 11 του οποίου ρυθμίζονται εκ νέου οι όροι εφαρμογής του τιμολογίου προσωπικού και συγκεκριμένα μειώνεται η από την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου προσωπικού έκπτωση στη χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το 30% και ορίζεται ότι καταργείται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλης συλλογικής συμφωνίας ή ρύθμισης, εάν από αυτή προκύπτει διαφορετική ρύθμιση από αυτή που προβλέπει η εν λόγω διάταξη του νόμου.
Οι δυο Ομοσπονδίες, στην αίτησή τους, υποστηρίζουν ότι η κανονιστική ισχύς της ρύθμισης για την εφαρμογή τιμολογίου προσωπικού με τους συγκεκριμένους όρους που περιλαμβάνονται στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογραφεί με την διοίκηση της ΔΕΗ είναι τυπικά υπέρτερη από αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και η σχετική νομοθετική διάταξη, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του ΔΣ, είναι αντισυνταγματική.
Δείτε αναλυτικά την Αίτηση Ακύρωσης εδώ.
energypress.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου