Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Κατεδαφίζει το Βιομηχανικό Συγκρότημα του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας η ΔΕΗ - «Ξηλώνει» το μνημειακό μηχανολογικό εξοπλισμό από τη ΛΙΠΤΟΛ η ΔΕΗ – Σχεδιάζει τη μελλοντική μουσειακή ανάδειξή του

Κοντοζυγώνει η ώρα του τέλους για τις ιστορικές εγκαταστάσεις του Βιομηχανικού Συγκροτήματος στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς η ΔΕΗ έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην κατεδάφισή τους, ώστε ο χώρος να παραμείνει διαθέσιμος προς αξιοποίηση.
Ο σχετικός διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχτεί και μέσα στο Μάη αναμένεται να επιλεχθεί ο ανάδοχος του έργου, που
αφορά την κατεδάφιση με συμβατικά μηχανικά μέσα των κτιρίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ, την καθαίρεση - μεταφορά - αποθήκευση εύχρηστων υλικών των κτιρίων, το διαχωρισμό σιδηρού οπλισμού και την παραγωγή θραυστού υλικού.
Αναλυτικά, ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις εξής εργασίες, μεταξύ άλλων:
-Καθαίρεση όλων των εύχρηστων υλικών που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο όπως κουφώματα θυρών και παραθύρων, υλικά από τους χώρους υγιεινής, θερμαντικά σώματα, μεταλλικό φέρων οργανισμό στέγης, μεταλλικά φύλλα επιστέγασης κλπ. Τα υλικά αυτά θα μεταφερθούν σε αποθήκες ή σε πλατείες του ΛΚΔΜ που θα υποδειχθούν. 
- Κατεδάφιση κτισμάτων μονώροφων ή πολυώροφων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες, δοκοί, τοιχία κ.λ.π.) με τοιχοποιία από οπτοπλιθοδομή και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα και συγκεκριμένα υδραυλική ή κρουστική σφύρα, υδραυλικές σιαγώνες κ.τ.λ. 
- Αποσύνθεση και τεμαχισμός δοκών, τοιχίων και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομών, στεγών, θεμελίων από οπλισμένο των κτισμάτων και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών, κ.λπ. 
-Φόρτωση των προϊόντων κατεδάφισης για θραύση, διαχωρισμός τους και επί τόπου μετατροπή τους σε θραυστά υλικά, φορτοεκφόρτωσή τους και μεταφορά τους σε χώρους που θα υποδειχθούν με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό σπαστήρα και φορτηγά αυτοκίνητα. 
-Ανάκτηση, όσο αυτό είναι δυνατόν, περισσότερου οπλισμού και μεταφορά του σε πλατεία scrap του ΛΚΔΜ.
Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 8 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε περίπου 400 χιλ. ευρώ.
Στη μονάδα ΙV του παλιού ΑΗΣ Πτολεμαΐδας θα μεταφερθεί μνημειακός μηχανολογικός εξοπλισμό του συγκροτήματος ΛΙΠΤΟΛ της ΔΕΗ, καθώς η επιχείρηση αποφάσισε να προχωρήσει στην αποσυναρμολόγηση, καθαίρεση και μεταφορά του. 
Καθώς η ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς που «κουβαλά» η επιχείρηση στο διάβα των χρόνων θεωρείται σημαντική για την ΔΕΗ, ο σχεδιασμός της προβλέπει τ
η μελλοντική, μουσειακή ανάδειξη του υλικού αυτού.
Έτσι, προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός αυτός δεν θα παραμείνει καταχωνιασμένος σε αποθήκες, αλλά σύντομα θα είναι προσβάσιμος σε όσους θέλουν να μάθουν για το παρελθόν της ΔΕΗ, που είναι στενά συνυφασμένο με την πρόσφατη ιστορία της περιοχής.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτεροι όροι για την αποσυναρμολόγηση και μεταφορά του υλικού αυτού, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να ολοκληρώσει αυτό το έργο. 
Συγκεκριμένα, 21 διακριτά στοιχεία του εξοπλισμού θα τοποθετηθούν στο μηχανοστάσιο και στο στροβιλοστάσιο της Μονάδας IV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.
Προκειμένου τα μνημειακού χαρακτήρα αντικείμενα να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση, η ΔΕΗ προνοεί ώστε πριν γίνει η οποιαδήποτε παρέμβαση στο μηχανολογικό αυτό εξοπλισμό, να προηγηθεί η ακριβής αποτύπωση των μηχανημάτων, της θέσης τους, των λειτουργικών και παραγωγικών διασυνδέσεων των μηχανημάτων. 
Σε κάθε στάδιο της αποσυναρμολόγησης των μηχανημάτων θα αποτυπώνεται το εσωτερικό τους, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες περιλαμβάνουν πολύπλοκους εσωτερικούς μηχανισμούς ή αποκαλύπτεται η διασύνδεσή τους με άλλα στοιχεία του εξοπλισμού, όπως ηλεκτρικά και υδραυλικά δίκτυα, σιλό, ταινιόδρομοι κλπ. Οι αποτυπώσεις αυτές θα γίνουν με 3D scanner φωτογράφιση και σχέδια. 
Παράλληλα, θα αποτυπωθεί η ίδια η διαδικασία αποσυναρμολόγησης, καθαίρεσης και μεταφοράς, με σκοπό την τεκμηρίωση της ορθότητας των εργασιών αλλά και την αξιοποίηση του υλικού κατά τη μελλοντική, μουσειακή ανάδειξη του εξοπλισμού. 
Ως μέσα τεκμηρίωσης νοούνται η τρισδιάστατη αποτύπωση, η βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση, οι αναλυτικές περιγραφές και προφορικές μαρτυρίες. 
Παράλληλα, η ΔΕΗ επιθυμεί να διασφαλιστούν οι βέλτιστοι όροι για την αποθήκευση του εξοπλισμού στη Μονάδα IV. Έτσι, θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα ο χώρος υποδοχής των μηχανημάτων, να κατασκευαστούν οι υποδομές για την ασφαλή στήριξή τους και να ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας των μηχανημάτων από την οξείδωση.
Η αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και αποθήκευση του μνημειακού μηχανολογικού εξοπλισμού του συγκροτήματος ΛΙΠΤΟΛ  αναμένεται να διαρκέσει περίπου 4 μήνες
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου