Τα μέτρα της ΔΕΗ για τον κορωνοϊό: Stop σε ταξίδια και συνέδρια, περιορισμός εκπαιδεύσεων και αποφυγή συναθροίσεων 
Πρόσθετα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων της λαμβάνει η ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία δεδομένα για την εξέλιξη της νόσου από τον κορωνοϊό, καθώς και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνει η ΔΕΗ έχουν ως εξής:
-Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, οι μετακινήσεις εργαζομένων
στην αλλοδαπή, για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα και γενικότερα δράσεις εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.
-Οι μετακινήσεις στην αλλοδαπή, για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης.
-Αναστέλλεται η συμμετοχή εργαζομένων της εταιρείας σε συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π. εντός της χώρας.
-Οι προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις του προσωπικού από τη ΔΕΚΠ, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται, εφόσον γίνονται σε ολιγομελή τμήματα.
Οι συμμετέχοντες στις εκπαιδεύσεις αυτές θα πρέπει σε περίπτωση υποψίας ή εμφάνισης συμπτωμάτων ίωσης, να ενημερώνουν άμεσα τους αρμοδίους κατά περίπτωση, ώστε να ακυρώνεται η συμμετοχή τους και η εκπαίδευσή τους θα μεταφέρεται σε επόμενο χρονικό διάστημα.
-Αποφυγή συναθροίσεων μεγάλου αριθμού εργαζομένων, για λόγους προστασίας αυτών.
– Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής.
energypress.gr