Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Εγινε η πρώτη συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ ΔΕΗ και Εlpedison (για ημέρα φυσικής παράδοσης αύριο, μέση οριακή τιμή 46,357 ευρώ/Μwh.

Εγινε η πρώτη συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας 
Η πρώτη συναλλαγή (Base Aprili 20) πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα στη νεοσύστατη αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), εγκαινιάζοντας παράλληλα και το ρόλο της ΔΕΗ ως ειδικού διαπραγματευτή.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ ΔΕΗ και Εlpedison (για
ημέρα φυσικής παράδοσης αύριο, μέση οριακή τιμή 46,357 ευρώ/Μwh.
Προφανώς, λένε πηγές που εμπλέκονται στη διαδικασία, όπως κάθε νέα αγορά, ειδικά σε προϊόντα που το ελληνικό οικοσύστημα δεν έχει ακόμα αποκτήσει εμπειρία, θα απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να διαμορφωθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία. Υπό την έννοια αυτή, η παραπάνω συναλλαγή είναι ένα σημαντικό βήμα για την συνέχεια.
Σε αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες, συμπληρώνουν οι ίδιες, θα πρέπει να αναγνωρισθεί στην Ομάδα του ΕΧΕ  (επικεφαλής ο Θ. Σαββάκης), αλλά και του Athex ότι πέτυχαν τελικά να υποστηρίξουν μία αγορά η οποία μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου