Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

ΣΥΡΙΖΑ: Αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης από αύξηση τιμολογίων της ΔΕΗ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΡΙΖΑ 
Τις αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης από την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ στη ΔΕΥΑ Θέρμης, φέρνουν στη Βουλή με ερώτηση τους, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στο κείμενο τους σημειώνουν:
Σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς κρίσιμους τομείς της κοινωνικής λειτουργίας και της επιχειρηματικότητας δημιουργεί η
πολιτική της κυβέρνησης ΝΔ με τις μεγάλες και αναίτιες αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες δεν επιβαρύνονται μόνο από τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ αλλά και από τις υψηλές αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης. ΟΙ εξελίξεις αυτές καθίστανται ιδιαίτερα αρνητικές σήμερα, στις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού, εφόσον οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με μεγάλες αυξήσεις και στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στην ύδρευση-αποχέτευση, που αποτελούν βασική και αναντικατάστατη ανάγκη διαβίωσης.
Παράδειγμα αυτής της θλιβερής πραγματικότητας αποτελεί η ΔΕΥΑ Θέρμης, η οποία ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 31/24-03-2020 την Τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής, που περιλαμβάνει αύξηση των χρεώσεων για τις υπηρεσίες ύδατος μεσοσταθμικά κατά 17,7 % (!) για το 2020, σε σχέση με το 2019, επικαλούμενη κυρίως και ως πρώτη αιτία τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ!
Ειδικότερα από το υπ’ αριθμ. 5/24-02-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΔΕΥΑ Θέρμης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 6Ο0ΝΟΛΖΛ-ΕΙΡ, και από την απόφαση με αριθμό 31/2020 αυτού, με θέμα «Τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Θ.», προκύπτει ότι η αύξηση του κόστους ενέργειας (ΔΕΗ) κατά 18,7 %, που οφείλεται στη νέα τιμολογιακή πολιτική του κου Χατζηδάκη για τη ΔΕΗ από τον Σεπτέμβριο του 2019, επηρεάζει σοβαρά τα έξοδα λειτουργίας της ΔΕΥΑ Θέρμης, εφόσον το ενεργειακό κόστος συμμετέχει κατά 44% στα έξοδα/δαπάνες της ΔΕΥΑ Θέρμης.
Αναλυτικά στην ίδια απόφαση περιγράφεται :
«α) επιβλήθηκε μεσοσταθμική αύξηση στο κόστος ενέργειας περίπου 12% και επί πλέον έγινε μείωση στην έκπτωση λόγω συνέπειας στην πληρωμή των λογαριασμών από 15% που ήταν το 2017 σε 10% το 2018 και τελικά σε 5% το 2019 τα οποία έχουν επίπτωση στο κόστος ενέργειας για την ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ που διαμορφώνεται για το 2020 σε 1.952.000,00 ευρώ περίπου έναντι 1.645.000,00 για το 2018 και 1.750.000,00 για το 2019. Υπάρχει δηλαδή μεταβολή στο κόστος ενέργειας από τον καθορισμό της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ του ύψους 306.975,00 ευρώ,»
Όπως αναφέρεται στο ίδιο πρακτικό:
«Η σημαντικότερη δαπάνη, η οποία στην κυριολεξία «εκτοξεύει» το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών αυτών -και κυρίως της ύδρευσης- είναι αυτή της ενέργειας. Η λειτουργία των αντλιοστασίων αποδεικνύεται ιδιαίτερα ενεργοβόρα και κατ’ επέκταση κοστοβόρα.»
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η επιβολή μεγάλων αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΥΑ Θέρμης, που δημιουργούν προβλεπόμενη αύξηση εσόδων της επιχείρησης για το 2020 ύψους 625.000 ευρώ σε σχέση με το 2019, που σε σχέση με το 2019 ανέρχεται σε ποσοστό σε 17,7%.
Το σύνολο των ανωτέρω αυξήσεων στα τιμολόγια και στους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης για το 2020, μεσοσταθμικά ύψους 17,7% μετακυλίονται στους πολίτες και τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις του δήμου Θέρμης.
Η αύξηση αυτή υπερβαίνει το ανώτατο όριο αυξήσεων των τιμολογίων ύδατος, όπως αυτό έχει τεθεί από την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 135275/2017 (ΦΕΚ Β’ 1751/22.05.2017), και συγκεκριμένα με το Άρθρο 9 παράγραφος 3, όπου θέτει ως ανώτατο όριο το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ του προηγούμενου έτους.
Σημειώνεται επίσης ότι με το άρθρο 14 της ίδιας απόφασης τίθενται οι γενικότερες κατευθύνσεις των αρχών κοστολόγησης και τιμολόγησης, με βάση τις οποίες προτεραιότητα δίνεται στην εξοικονόμηση δαπανών και μείωση διαρροών, στη μείωση τιμολογίου στους καταναλωτές που κάνουν ορθή και φιλοπεριβαλλοντική χρήση ή ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, χωρίς να επιτρέποντα ιαυξήσεις πάνω από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, και στη διαφάνεια των δεδομένων χρήσης και ποιότητας νερού των ΔΕΥΑ και στα οικονομικά τους στοιχεία.
Επειδή το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει η πολιτεία να εξασφαλίζει την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης και να μην επιβαρύνει τις υπηρεσίες αυτές με αναίτια κόστη,
Επειδή η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει υπέρογκη αύξηση των χρεώσεων για τις υπηρεσίες ύδατος,
Επειδή η ορθή κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση,
Επειδή οι δημοτικές υπηρεσίες οφείλουν να τηρούν το θεσμικό πλαίσιο με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών,
Επειδή οι πολίτες και η κοινωνία πλήττονται από την επιδημία του Κορωνοιού που έχει άμεσες πολύ σοβαρές επιπτώσεις στις λειτουργίες της κοινωνίας και της οικονομίας.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Πώς αιτιολογείται, βάσει δεδομένων κόστους, και ενδεχομένως και από τα στοιχεία του Μηχανισμού Παρακολούθησης του Άρθρου 13 της Απόφασης, η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΥΑ Θέρμης;
  2. Υπάρχουν αποφάσεις αυξήσεων τιμολογίων υπηρεσιών ύδρευσης από άλλες ΔΕΥΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας συνολικά, λόγω των αυξήσεων του κόστους ενέργειας, και ποιες είναι αυτές; Υπάρχουν συγκρίσιμα αντίστοιχα στοιχεία από άλλες ΔΕΥΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας συνολικά, με δεδομένο ότι η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας του Φεβρουαρίου 2020 αναφέρει ότι 205 χρήστες έχουν εισάγει στοιχεία στο σύστημα;
  3. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να εφαρμοστεί η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ώστε να μην υπάρξουν αυξήσεις των τιμολογίων νερού, που να ξεπερνούν τα όρια που θέτει το θεσμικό πλαίσιο;
  4. Εξετάζουν οι αρμόδιοι Υπουργοί την μείωση του κόστους ενέργειας μετά τις αναίτιες και υψηλές αυξήσεις που επέβαλλε η ΔΕΗ στους ΟΤΑ και τις ΔΕΥΑ τον Σεπτέμβριο του 2019;
  5. Πως θα στηρίξουν οι αρμόδιοι Υπουργοί την κοινωνία και την οικονομία, αυτή την κρίσιμη περίοδο, ώστε να μην έχουμε αυξημένο κόστος για την ενέργεια και τις υπηρεσίες ύδατος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου