Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

ΑΔΜΗΕ: Σε διαβούλευση η τεχνική απόφαση διαδικασίας ενοποιημένου προγραμματισμού με τους κανόνες της εξισορρόπησης

 
Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την «Τεχνική Απόφαση Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους έως και την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ marketdesign@admie.gr με θέμα “Δημόσια
Διαβούλευση Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ”.
Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει:
  • τον κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών οι οποίες υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών του,
  • τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση και την τελική πρόταση του ΑΔΜΗΕ.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση:
Η Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) είναι μια διαδικασία η οποία εκτελείται από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς που χρησιμοποιούν σύστημα κεντρικού προγραμματισμού και κατανομής (Central Dispatch Systems). Η διαδικασία αποσκοπεί στην κάλυψη των προβλεπόμενων αποκλίσεων παραγωγής/ζήτησης και τη διασφάλιση των απαιτούμενων εφεδρειών. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της ΔΕΠ περιλαμβάνουν: 
(α) την δέσμευση της αναγκαίας Ισχύος Εξισορρόπησης για την κάλυψη των προβλεπόμενων αποκλίσεων παραγωγής/ζήτησης, για την επόμενη Ημέρα Κατανομής και
(β) τον προγραμματισμό της ένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με τρόπο που να ικανοποιεί τους περιορισμούς του ΕΣΜΗΕ και των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου