Σάββατο 30 Απριλίου 2022

Γιώργος Στάσσης / Η «κρυμμένη» ανακοίνωση της ΔΕΗ με τα προκλητικά μπόνους των 16 εκατ. ευρώ

 Σήμα της ΔΕΗ

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το golden boy του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΗ καθώς μετά την υπερπολυτελή έπαυλη των 759 τμ στη Τζια, ο Γιώργος Στάσσης αποφάσισε να μοιράσει στον

εαυτό του και στα υπόλοιπα στελέχη της εταιρείας μπόνους 16 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία», ο πρόεδρος της ΔΕΗ με λεφτά της επιχείρησης κάνει δώρο στον εαυτό του και στα άλλα μεγαλοστελέχη 1.856.000 μετοχές της ΔΕΗ.

Πρόκειται για απόφαση της ΔΕΗ που δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 2021 και κρύφτηκε για τα καλά στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση «θάφτηκε» στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών».

Όπως αναφέρεται, ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 1.856.000, ενώ η κατώτατη τιμή αγοράς θα είναι τα 5 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς τα 17 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου 2022 και θα λήξει το αργότερο στις 4 Ιουνίου 2023.

Ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ στις 24 Δεκεμβρίου 2021:

«Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ» ή η «Εταιρεία») σε συνέχεια (α) της από 04.06.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και το προβλεπόμενο σε αυτήν πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock awards) που θα υλοποιηθεί μέσω της απόκτησης υφιστάμενων κοινών μετοχών της (το «Πρόγραμμα» και οι «Ίδιες Μετοχές» αντίστοιχα), και (β) της σχετικής από 21.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Ο ανώτατος αριθμός Ιδίων Μετοχών που δύναται να αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 1.856.000, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8% του συνόλου των μετοχών της ΔΕΗ προ της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με κατώτατη τιμή αγοράς πέντε (5) Ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς δεκαεπτά (17) Ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές Ιδίων Μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 2.1.2022 και θα λήξει το αργότερο στις 4.6.2023.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η διάθεση μετοχών δωρεάν στα δικαιούμενα στελέχη της ΔΕΗ, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της.

Οι αγορές Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για τη ΔΕΗ και η διαθέσιμη ρευστότητα της Εταιρείας, όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, θα το επιτρέπουν.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016».

ΔΕΗ: Τα μπόνους έχουν παγώσει λόγω κρίσης

Η ΔΕΗ το βράδυ της Παρασκευής έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την αποκάλυψη για τα χρυσά μπόνους, ισχυριζόμενη ότι δεν θα δοθούν όσο διαρκεί η κρίση. «Το πρόγραμμα Αγοράς και Διάθεσης Μετοχών ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔEΗ στις 4.06.2021, με εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ξεκινήσει την επαναγορά μετοχών.

Ωστόσο, λόγω της Ενεργειακής Κρίσης, το δικαίωμα δεν έχει ασκηθεί ούτε πρόκειται όσο διαρκεί η κρίση. Κατά συνέπεια, τα δημοσιεύματα για bonus 1.856.000 μετοχών στα στελέχη της ΔEΗ δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα» υποστηρίζει η ΔΕΗ.

Η εταιρεία διαψεύδει τον ίδιο της τον εαυτό καθώς με ανακοίνωσή της στις 24 Φεβρουαρίου 2022 έλεγε ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται κανονικά, μιλώντας για αγορά 466.238 μετοχών.

Ανακοίνωση της ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου